Auxilium – wyniki za czerwiec i drugi kwartał 2009 roku

Auxilium S.A.,  spółka audytorsko ksiegowa z rynku NewConnect podała wyniki za czerwiec i drugi kwartał 2009 roku. Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu czerwcu 2009 roku osiągnęły poziom 603 106,23 zł i są wyższe o 23% od przychodów ogółem w analogicznym miesiącu 2008 roku. Zysk bilansowy zrealizowany w czerwcu 2009 roku jest o 383% wyższy od zysku jaki Auxilium zrealizowało w czerwcu 2008 i wynosi 108 415,04 zł. W drugim kwartale 2009 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 2 598 610,39 zł i są one wyższe o blisko 18 % od przychodów ze sprzedaży w drugim kwartale 2008 roku. Zysk operacyjny w drugim kwartale 2009 roku wyniósł 587 823,40 zł i jest on wyższy od zysku operacyjnego w drugim kwartale 2008 roku o 39%. Zysk finansowy w okresie kwiecień – czerwiec 2009 roku wynosi 39 946,53 złote i jest wyższy od zysku finansowego który w analogicznym okresie 2008 roku przyjął wartość ujemną na poziomi 41 907,81 złotych. Zysk netto w drugim kwartale 2009 roku wyniósł 504 877,77 zł i jest on wyższy o 64% od zysku netto w drugim kwartale 2008 roku. Na koniec drugiego kwartału Spółka ma podpisanych 172 umowy ogółem w tym 35 umów  na prowadzenie księgowości i 137 umów na badanie sprawozdań finansowych.

Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu czerwcu 2009r.                            603 106,23 zł

Zysk bilansowy w miesiącu czerwcu 2009r.                                                      108 415,04 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem  w II kwartale   2009 roku                            2 598 610,39 zł

Zysk netto w  II kwartale  2009 roku                                                                  504 877,77 zł

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu