Oświadczenie Rzecznika Prasowego Konfederacji Pracodawców Polskich

W związku z dzisiejszymi informacjami dotyczącymi zatrzymania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne pana Jana K. za przyjęcie 250 tysięcy zł łapówki  w zamian za pomoc w załatwieniu sprawy związanej z przejęciem warszawskiej nieruchomości, wyjaśniam, że pan Jan K. jest społecznym doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich, jako niekwestionowany autorytet  w środowiskach związanych z polską wsią. Należy podkreślić jednak, że fakt jego zatrzymania przez CBA nie ma nic wspólnego z funkcją pełnioną w KPP. Decydując się na doradztwo pana Jana K., Konfederacja brała pod uwagę jego bogate doświadczenie oraz zasługi dla społeczności wiejskiej oraz walki  o wolność i swobodę gospodarczą w latach 80. i w latach późniejszych.

Informacja o zatrzymaniu pana Jana K. stanowi dla nas duże zaskoczenie. Nie znamy jednak wszystkich okoliczności tej sprawy i mamy nadzieję, że jest ona wynikiem nieporozumienia, które szybko zostanie wyjaśnione. Mając w pamięci niejednoznaczność podobnych zdarzeń w niedawnej przeszłości, zachowujemy daleko idącą ostrożność w jej ocenie. Do chwili wyjaśnienia sprawy przez niezawisły sąd nie będziemy komentować sprawy.

Katarzyna Turska

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu