Międzydyscyplinarni specjaliści Human Resources Management

HR Breakfast dla pracowników departamentów działów zarządzania zasobami ludzkimi. Grupa HPR Group wspólnie z Cross-Cultural Intelligence CCIQ rozwijają wśród organizacji oraz przedsiębiorstw działających na rynku polskim wiedzę i kompetencje związane z budowaniem wartości organizacji poprzez tworzenie kapitału ludzkiego i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Organizacje polskie charakteryzują się niskim stopniem współdziałania wewnętrznych struktur, brakiem synergii oraz zdefiniowanej i jasnej kultury organizacyjnej. Rozwój kompetencji i międzydyscyplinarność to obecnie podstawowe czynniki wzmacniające przewagę konkurencyjną  przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Idea HR Breakfast wychodzi właśnie z inicjatywą rozszerzania wiedzy na temat zarządzania iaktywnego włączania departamentów Human Resources w procesy strategiczne związane z budowaniem i rozwojem kapitału ludzkiego organizacji.

HR Breakfast to cykliczne spotkania specjalistów zajmujących się rozwojem organizacji w aspekcie zasobów ludzkich, prowadzone w formie interaktywnych prezentacji oraz dyskusji. Każde ze śniadań poświęcone jest innemu aspektowi zarządzania, łączącego strategie organizacji z rolą departamentu Human Resources. Uczestnicy nie tylko poznają modele funkcjonujące w wybranych organizacjach międzynarodowych, ale także starają się określić możliwości adaptacji najlepszych pomysłów do organizacji polskich.

Rosnąca popularność HR Breakfast i udział coraz szerszej grupy specjalistów jest dowodem, iż potrzeba rozszerzania kompetencji i umacniania roli zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach jest silna oraz postrzegana jako kluczowa dla efektywnie funkcjonującej organizacji. Organizatorzy mają nadzieję na rozszerzenie grupy członków HR Breakfast i zaangażowanie organizacji branżowych oraz dziennikarzy specjalizujących się w tematyce Human Resources w rozwój idei i rzeczywiste wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu