Czy niezależny Rzecznik stanie na straży praw kobiet

Wprowadzenie parytetu na listach wyborczych i ustanowienie niezależnej instytucji Rzecznika ds. Kobiet i Równości to dwa najważniejsze postulaty, które Kongres Kobiet przedstawił wczoraj Marszałkowi Sejmu Bronisławowi Komorowskiemu  oraz szefom klubów: PO, PSL i Lewicy. Politycy w odpowiedzi na postulaty Kongresu zapowiedzieli opracowanie projektu ustawy o niezależnym Rzeczniku ds. Kobiet i Równości oraz wsparcie legislacyjne przy wdrożeniu ustawy o systemie parytetowym.  

Uczestniczki czerwcowego Kongresu Kobiet uznały, że jednym z najważniejszych postulatów jest wprowadzenie do ordynacji wyborczej systemu parytetowego, który zapewni kobietom 50 procentową obecność na listach do Sejmu, Parlamentu Europejskiego i samorządów. Już teraz przygotowują obywatelski projekt ustawy o parytecie i zapowiadają zbieranie pod nim 100 tysięcy podpisów. Kobiety z Kongresu nie chcą, aby ich inicjatywy ustawodawcze były firmowane przez jedną partię oraz stały się przedmiotem sporów i niedokończonych dyskusji, dlatego celem ich spotkań z szefami klubów było przede wszystkim przedstawienie głównych postulatów oraz działań podjętych w kierunku ich realizacji.

Z dużym zainteresowaniem polityków spotkał się drugi pokongresowy postulat ustanowienia instytucji Rzecznika ds. Kobiet i Równości. Zbigniew Chlebowski, szef Klubu Parlamentarnego PO, zadeklarował przygotowanie projektu ustawy o niezależnym Rzeczniku ds. Kobiet i Równości. Projekt ustawy ma być gotowy do końca sierpnia. Marszałek Komorowski zapowiedział spotkania z szefami klubów w sprawie utworzenia postulowanego organu. Komitet wykonawczy Kongresu zapewnia, że będzie monitorować postęp prac nad ustawą.

Poparcie dla wszelkich inicjatyw ustawodawczych, mających na celu wprowadzenie parytetu na listach wyborczych, zadeklarował Przewodniczący Klubu Poselskiego Lewica Grzegorz Napieralski. Idea rozwiązań kwotowych wprowadzanych na mocy ustawy spotkała się ze zróżnicowanym zainteresowaniem pozostałych polityków. Mimo że dostrzegają problem zbyt małej obecności kobiet w życiu publicznym, nie wszyscy popierają rozwiązania ustawodawcze, które miałyby to zmienić. Zdaniem Marszałka Bronisława Komorowskiego należy edukować społeczeństwo i drogą ewolucji dążyć do równości na listach wyborczych. Przedstawicielki kongresu przekonywały – Nie możemy ograniczać się wyłącznie do uświadamiania społeczeństwa. Konieczne jest wparcie tego procesu rozwiązaniami prawnymi. Parytet na listach wyborczych jest podstawowym wymogiem egalitarnego państwa, a osiągnięcie go w obecnej sytuacji jest możliwe wyłącznie przez wprowadzanie rozwiązań prawnych. Działania edukacyjne powinny towarzyszyć inicjatywom ustawodawczym – mówi Bożena Wawrzewska.

Kongres Kobiet spotkał  się z Marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim, Przewodniczącym Klubu Poselskiego Lewica Grzegorzem Napieralskim, Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska Zbigniewem Chlebowskim oraz Przewodniczącym Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisławem Żelichowskim. W przyszłym tygodniu zaplanowane jest spotkanie z Przemysławem Gosiewskim, przewodniczącym klubu PiS.

W dyskusjach z politykami brały udział: Anna Karaszewska, Joanna Piotrowska, Beata Stelmach, Magdalena Środa oraz Bożena Wawrzewska.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu