Sygnity spłaca obligacje

Spółka Sygnity informuje, że w procesie obsługi obligacji zapadających w lipcu na kwotę 53,5 mln złotych, zakończyła proces ich rolowania. W sumie spółka wyemitowała obligacje o łącznej nominalnej wartości 22 mln złotych, których nabywcami było kilka funduszy inwestycyjnych. Obligacje te zostały wyemitowane na okres od 6 do 12 miesięcy.

„Pozostałą część obligacji, czyli 31,5 mln złotych spłacimy ze środków własnych. Oznacza to, że nasze całkowite zadłużenie spadnie do bezpiecznego poziomu poniżej 60 mln złotych. Składają się na to obligacje i kredyty zaciągnięte w ramach przyznanych linii. Do końca roku planujemy jeszcze zmniejszyć zadłużenie o kolejnych kilkanaście milionów złotych” – mówi Piotr Wierzbicki, Wiceprezes Sygnity.

Łączna wartość nominalna wyemitowanych przez Sygnity obligacji, to obecnie 93 mln złotych, natomiast po wykupie obligacji w dniu 27 lipca wartość nominalna obligacji będzie wynosiła 39,5 mln złotych. Grupa Sygnity ma również około 20 mln złotych wykorzystanych kredytów.

Niski poziom ogólnego zadłużenia, w tym niskie wykorzystanie linii kredytowych oraz oczekiwane wpływy ze sprzedaży aktywów dają Grupie Sygnity dużą elastyczność w zakresie finansowania działalności bieżącej i projektów rozwojowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu