SHADE DESIGN dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

Agencja reklamowa SHADE DESIGN wygrała przetarg zorganizowany przez WUP w Olsztynie. Zadaniem agencji poza kreacją materiałów, będzie produkcja plakatów i ulotek, opracowanie treści i publikacja 2 ogłoszeń prasowych oraz przygotowanie i emisja 2 audycji radiowych  w celu  promocji projektu „Przyszłość w Twoich rękach”.

Projekt skierowany jest do młodych osób z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, jego celem jest aktywizacja zawodowa osób przed 30-tym rokiem życia i zachęcenie do skorzystania z licznych kursów i szkoleń oferowanych przez WUP, których celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Zadania realizowane będą jesienią 2009. Założono działania w mediach lokalnych – Gazeta Olsztyńska, Polskie Radio Olsztyn.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu