Rok pełen wyzwań dla detalistów odzieżowych i obuwniczych w Polsce

Spadająca sprzedaż  i rosnące koszty powodują, że rok 2009 to trudny okres dla detalistów odzieżowych i obuwniczych. Równocześnie to czas weryfikacji strategii oraz szansa na okazyjne przejęcia gorzej radzących sobie graczy rynkowych. Przewidywania na 2010 rok są już bardziej optymistyczne.  

Według szacunków zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2009. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2009-2011” wartość detalicznej sprzedaży odzieży i obuwia zmniejszy się o ok. 6% do 25,5 mld zł w 2009 roku. Będzie to efektem spadku popytu i poziomu wydatków na odzież i obuwie wskutek rosnącego bezrobocia, wolniejszego wzrostu płac oraz gorszych nastrojów konsumenckich wywołanych kryzysem finansowym i gospodarczym w Polsce i na świecie.

PMR spodziewa się, iż w kolejnych latach rynek powinien powrócić do tendencji wzrostowej – na 2010 rok prognozowany jest wzrost sprzedaży na poziomie 5%. „W miarę poprawiającej się sytuacji w gospodarce poprawiać się będą nastroje i konsumenci znów będą bardziej skłonni do zakupów odzieżowych i obuwniczych. Podobnego zdania byli detaliści, którzy wzięli udział w naszym badaniu przeprowadzonym na potrzeby raportu – poprawy sytuacji rynkowej w przyszłym roku spodziewa się dwie trzecie respondentów”, podkreśla Patrycja Nalepa, Analityk handlu detalicznego w PMR.

Szanse i zagrożenia

„Rok 2009 jest trudnym czasem dla detalistów branży odzieżowo-obuwniczej. Trudniejsza sytuacja finansowa konsumentów zmusza ich do ograniczania zakupów ubrań  i butów. Sytuację detalistów dodatkowo pogarsza wzrost kosztów w związku z niskim kursem złotówki – rosną wyrażone w euro czynsze w centrach handlowych oraz koszty importu towarów. W konsekwencji większość firm odczuwa problemy finansowe, a wiele z nich poszukuje inwestora, który umożliwił by im dalsze funkcjonowanie.

Z drugiej strony kryzys może stać  się właśnie szansą na okazyjne przejęcia firm, które popadły w kłopoty. Ponadto łatwiej jest obecnie znaleźć dobrą  lokalizację i wynająć ją na atrakcyjnych warunkach, gdyż  centra handlowe zabiegają teraz o nowych najemców w miejsca zlikwidowanych sklepów. Na kryzysie zyskają również firmy, które oferują tanią odzież czy obuwie, gdyż na ich produkty jest w tej chwili największy popyt ” – komentuje Patrycja Nalepa.

Na potrzeby raportu PMR przeprowadził badanie ankietowe wśród operatorów 157 sieci odzieżowych i obuwniczych działających na polskim rynku. Jedno z pytań dotyczyło oceny obecnych zagrożeń dla ich rozwoju.

Za największe zagrożenie respondenci uznali wzrost kosztów najmu w centrach handlowych będący bezpośrednim wynikiem wzrostu kursu euro. Drugim w kolejności zagrożeniem dla detalistów odzieżowych i obuwniczych jest wzrost cen importowanych towarów i materiałów ze względu na niski kurs złotówki. Jako trzecie największe zagrożenie respondenci wskazali spadek popytu w wyniku pogorszenia się sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

Działania antykryzysowe

„Aby przetrwać i w jak największym stopniu ograniczyć skutki spowolnienia gospodarczego firmy uruchamiają programy restrukturyzacyjne – tną koszty działalności i wycofują się z najmniej rentownych projektów oraz ograniczają lub wstrzymują inwestycje zarówno w Polsce jak i zagranicą. Obecny rok to czas weryfikacji strategii i szansa na umocnienie pozycji dla najlepiej zarządzanych firm”, dodaje Patrycja Nalepa.

W pytaniu o działania podejmowane przez detalistów odzieżowych i obuwniczych w celu ograniczenia skutków kryzysu najwięcej firm odpowiedziało, iż tnie koszty marketingu i reklamy. 56% firm obniża ceny swoich towarów i organizuje promocje w celu przyciągnięcia klientów do sklepów. Również ponad połowa detalistów decyduje się na zamykanie najmniej rentownych placówek, a 46% ogranicza liczbę nowych otwarć. Wśród innych kroków podejmowanych przez ankietowane firmy znalazła się redukcja zatrudnienia, zmiany dotyczące asortymentu, a także rozwój głównie przez franczyzę.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu