Pracodawcy zadowoleni – prezydent podpisał ustawę dotyczącą ochrony przeciwpożarowej

Prezydent RP podpisał ustawę z 7 maja 2009 r. zmieniającą  Kodeks pracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej uwzględniającą  przygotowane przez PKPP Lewiatan poprawki. Dzięki nowelizacji zniesiono przepis nakładający na pracodawców kosztowny obowiązek specjalistycznego przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Gdy w styczniu br. weszły w życie przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej pracodawcy mieli wątpliwości czy sprostają nowym wymaganiom BHP, które wprowadzały m.in. obowiązek specjalistycznego przeszkolenia pracowników. PKPP Lewiatan niezwłocznie przystąpiła do prac nad poprawkami do ustawy, zaproponowała m.in. konkretne zapisy Sejmowej Komisji „Przyjazne Państwo”.

Eksperci konfederacji brali czynny udział w pracach nad zmianą przepisów komplikujących prowadzenie działalności gospodarczej. Zgłaszali uwagi i poprawki do projektu na każdym etapie procesu legislacyjnego.

9 lipca 2009 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 7 maja 2009 r. zmieniającą Kodeks pracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej uwzględniającą przygotowane przez PKPP Lewiatan poprawki. Istotą nowelizacji jest zrezygnowanie z nakazu stosowania przez pracodawców kosztotwórczych przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej w zakresie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Nowa treść art. 2091 Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę jedynie do wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. Nie jest konieczne, aby wyznaczony pracownik posiadał specjalistyczne przygotowanie, pracodawca nie musi też zatrudniać strażaka. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu