PlateSpin Migrate – łatwa migracja z serwerów fizycznych na wirtualne, w tym (nowość) serwerów z systemem Solaris 10

Najnowszą wersję oprogramowania PlateSpin Migrate wzbogacono o obsługę systemu operacyjnego SUSE Linux Enterprise 11 firmy Novell.  Obecnie tylko narzędzia z rodziny PlateSpin firmy Novell obsługują 32- i 64-bitowe systemy Windows i Linux, system Solaris, a także komplet wiodących hipernadzorców, jak VMware ESX i ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Virtual Iron oraz hipernadzorcę Xen zintegrowanego z SUSE Linux Enterprise Server.

Novell poinformował o udostępnieniu na rynku PlateSpin Migrate 8.1, narzędzia do zarządzania obciążeniami, które umożliwia administratorom przenoszenie w serwerowni obciążeń pomiędzy dowolnymi środowiskami – fizycznymi, wirtualnymi, archiwami z obrazami oraz w środowiskach typu cloud (zobacz: www.platespin.com/products/migrate/uses.aspx ).

Najnowszą wersję oprogramowania PlateSpin Migrate (www.platespin.com/products/migrate) Novell wzbogacił o możliwość migracji obciążeń z fizycznych na wirtualne serwery z systemem operacyjnym Solaris 10 firmy Sun. W szczególności PlateSpin Migrate obsługuje technologię Solaris Containers (zobacz: http://en.wikipedia.org/wiki/Solaris_Containers). Nowa wersja PlateSpin Migrate w istotnym stopniu rozszerza imponującą już listę platform obsługiwanych w zakresie migracji ze środowisk fizycznych do wirtualnych o niedawno udostępnioną platformę Novell SUSE Linux Enterprise 11, a także Windows 2008 i Windows Vista. PlateSpin Migrate wyróżnia się obecnie najszerszą w branży zgodnością z systemami operacyjnymi, hipernadzorcami i platformami sprzętowymi użytkowanymi w serwerowniach i centrach danych.

Po stronie serwerów środowiska IT ewoluują w stronę infrastruktury ukierunkowanej na świadczenie usług biznesowych. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na nowe narzędzia umożliwiające realizację niezbędnych użytkownikom usług – wszystko to przy zapewnieniu elastyczności i wysokiego stopnia automatyzacji zarządzania oraz obniżaniu kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej. Bardzo pożądaną przez klientów funkcją jest przenośność obciążeń – możliwość przenoszenia obciążenia jako całości (a więc systemu operacyjnego, aplikacji i danych) w obrębie serwerowni/centrum danych zgodnie z potrzebami biznesowymi, niezależnie od obsługujących je platform fizycznych i wirtualnych. PlateSpin Migrate pozwala działom IT stać się wysokiej klasy dostawcami usług, zdolnymi sprawnie reagować na zmiany potrzeb biznesowych dzięki możliwości szybkiej i bezproblemowej migracji obciążeń przy jednoczesnej poprawie zarządzania potencjałem przetwarzania i znacznie lepszym wykorzystaniu posiadanych zasobów.

„Przewidujemy, że PlateSpin Migrate 8.1 znacznie ułatwi klientom możliwość korzystania z technologii Solaris Containers” – mówi Jim McHugh,  Wiceprezes ds. marketingu oprogramowania dla centrów danych w firmie Sun.

„Wykorzystanie PlateSpin Migrate 8.1 do przeprowadzania migracji ze środowisk fizycznych do wirtualnych pozwoli również ograniczyć ryzyko pojawiania się błędów w nowych konfiguracjach i przyspieszy realizację projektów wirtualizacyjnych.”

PlateSpin Migrate zapewnia obsługę większej liczby możliwych konfiguracji przy migracjach newralgicznych obciążeń, niż którekolwiek inne dostępne na rynku rozwiązanie. Coraz częstsze wykorzystanie wirtualizacji serwerów produkcyjnych powoduje rosnące zapotrzebowanie na efektywne i niezawodne narzędzia do migracji, pozwalające zminimalizować przestoje serwerów i ułatwiające realizację przedsięwzięć takich jak konsolidacja i relokacja centrów danych.

PlateSpin Migrate 8.1 radykalnie ułatwia migrację obciążeń między serwerami fizycznymi, archiwami obrazów i serwerami wirtualnymi. PlateSpin Migrate zapewnia również zwiększenie wydajności migracji dzięki wykorzystaniu technologii opartej na transferach blokowych, podczas których wysyłana jest tylko ta część pliku, która została zmieniona. Innowacja ta ogranicza przestoje podczas procesu migracji i przyspiesza go, szczególnie w przypadku wolniejszych i droższych połączeń
WAN.

„PlateSpin Migrate 8.1 to pierwszy na rynku produkt, zapewniający użytkownikom systemów Solaris wygodę i automatyzację migracji ze środowisk fizycznych do wirtualnych” – mówi Joe Wagner, starszy wiceprezes i dyrektor generalny działu zarządzania systemami i zasobami w firmie Novell. „To również pierwsze narzędzie migracyjne dla systemu SUSE Linux Enterprise Server 11. PlateSpin Migrate zapewnia użytkownikom zmniejszenie kosztów i złożoności centrów danych przez konsolidację i wirtualizację serwerów w obrębie jednego centrum danych lub między oddalonymi ośrodkami przy najszerszym zakresie zgodności z różnorodnymi systemami operacyjnymi, hipernadzorcami i platformami sprzętowymi.”

Rodzina narzędzi PlateSpin

PlateSpin Migrate jest integralnym składnikiem oferowanego przez Novella pakietu narzędzi PlateSpin Workload Management (zobacz:  www.novell.com/solutions/virtualization-workload/products.html), do którego należą również PlateSpin Recon (www.novell.com/products/recon), PlateSpin Orchestrate (www.novell.com/products/orchestrate), PlateSpin Protect (www.novell.com/products/protect) i PlateSpin Forge  (www.novell.com/products/forge). Oprogramowanie z rodziny PlateSpin Workload Management umożliwia profilowanie, migrację, zarządzanie i ochronę obciążeń serwerowych. Jedynie PlateSpin Workload Management współpracuje z systemem operacyjnym Solaris, 32- i 64-bitowymi systemami Windows i Linux, a także wiodącymi hipernadzorcami takimi jak VMware ESX i  ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Virtual Iron oraz hipernadzorcą Xen zintegrowanym w SUSE Linux Enterprise Server. Rozwiązania PlateSpin Workload Management umożliwiają konsolidację i migrację serwerów w obrębie rozproszonych geograficznie centrów danych, równoważenie obciążeń między serwerami fizycznymi i maszynami wirtualnymi oraz ochronę bardzo wielu serwerów z możliwością szybkiego przywracania sprawności za pomocą rozwiązań wirtualizacyjnych.

Dostępność i ceny

Rozwiązanie PlateSpin Migrate 8.1 będzie dostępne jeszcze w tym miesiącu. Cena wersji Windows/Linux to 289 USD za licencję na jedno obciążenie. Cena PlateSpin Migrate for UNIX to 1495 USD za licencję na jedno obciążenie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.platespin.com/products/migrate.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu