Nadwiślańska przyroda a sporty motorowe

W czwartek, 16 lipca, o godz. 14.00 (na barce „Wisława” zacumowanej przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, przy pomniku Syrenki) odbędzie się spotkanie przedstawicieli Zarządu Mienia m.st. Warszawy (zarządcy nabrzeży Wisły w granicach Miasta Stołecznego Warszawy) z osobami zainteresowanymi sportami motorowymi, wykorzystującymi quady, motory i samochody terenowe.

W międzywalu rzeki Wisły, w granicach miasta, odbywają się rajdy quadów, motorów i samochodów terenowych. Szacunkowo w letnie soboty i niedziele na międzywale rzeki Wisły wjeżdża ok. 300 quadów, 200 motorów terenowych i 50 samochodów terenowych dewastujących drogi, obszary zielone, płosząc sarny, dziki, myszołowy, jastrzębie, ptaki wodne. Wszystko to odbywa się na terenach międzywala Wisły, które jest bardzo cennym przyrodniczo fragmentem obszaru NATURA 2000 Wisły Środkowej i Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obejmuje rezerwaty przyrody Wyspy Zawadowskie i Ławice Kiełbińskie, a także część otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego. Żadna z wymienionych form ochrony nie dopuszcza tak inwazyjnej formy wypoczynku.

Motokros terenowy jest niezwykle hałaśliwym sportem. Narzekają na niego inni użytkownicy tej przestrzeni: rowerzyści, piesi, wędkarze, plażowicze, turyści, obserwatorzy ptaków i przyrody spędzający czas nad Wisłą ze względu na jej walory krajobrazowe, przyrodnicze, rekreacyjne, wędkarskie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu