BOŚ S.A. aktywnie wspiera rozwój infrastruktury

Bank Ochrony Środowiska S.A. aktywnie uczestniczy w rozwoju infrastruktury w Polsce. W pierwszej połowie bieżącego roku Bank zorganizował emisję 16 serii obligacji o łącznej wartości przekraczającej 75 mln zł, w tym 5 serii dla miast o łącznej wartości 57 mln zł. W drugiej połowie 2009 roku BOŚ nie zamierza zwalniać tempa. Do grona Klientów 10 czerwca 2009 roku dołączył Kraków.

Na podstawie umowy z 10 czerwca 2009 roku Miasto Kraków wyemitowało obligacje na łączną kwotę 300 mln zł.  Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie części potrzeb pożyczkowych zaplanowanych w budżecie emitenta na rok 2009. Pieniądze pozwolą m.in. na sfinansowanie zaplanowanego na rok 2009 deficytu, związanego z realizacją programu inwestycyjnego oraz spłatę części wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Organizatorami emisji obligacji zostały obok Banku Ochrony Środowiska S.A. jeszcze trzy banki: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Deutsche Bank Polska S.A. oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

BOŚ S.A. wspiera także mniejsze polskie miasta. Bank obsługuje emisję obligacji między innymi w podwarszawskich miejscowościach: Sulejówek i Ząbki. W najbliższym czasie jest planowany start programu realizowanego we współpracy z powiatem płockim. Pozyskane przez miasta środki zostaną przeznaczone głównie na inwestycje infrastrukturalne. I tak z ponad 20 mln zł, jaką Miasto Ząbki może pozyskać z emisji obligacji, zostanie przeznaczone na sfinansowanie miedzy innymi budowy tunelu drogowego, remontu głównych dróg w Ząbkach oraz rozbudowę i modernizację budynków komunalnych.

Dla Banku Ochrony Środowiska projekty związane z obsługą  emisji obligacji mają podwójną wartość. – mówi Sławomir Szkubel Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Finansów Publicznych – Z jednej strony BOŚ, jak każda instytucja finansowa, na obsłudze emisji zarabia, z drugiej niezwykle ważne jest dla nas wspieranie ważnych projektów infrastrukturalnych w polskich miastach.

BOŚ S.A. obsługuje w chwili obecnej 60 programów emisji obligacji. Wśród emitentów jest miedzy innymi 10 miast, 14 gmin, 19 powiatów, a nawet jedno województwo. Łączne zadłużenie emitentów z tytułu obligacji sprzedanych za pośrednictwem Banku wynosi ponad 400 mln złotych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu