58% MSP na świecie jest zainfekowanych

Badania przeprowadzone przez Panda Security w ponad 5,5 tys. małych i średnich firmach na świecie wykazały, że 58% z nich jest zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem. 30% ankietowanych przedsiębiorstw musiało wstrzymać działalność z powodu skutków ubocznych infekcji, w 36% spadła wydajność, a 15% utraciło cenne dane. Tylko 17% MSP wydaje więcej niż 1000 euro rocznie na bezpieczeństwo IT. 

Firma Panda Security, lider w dziedzinie zabezpieczeń działających w technologii Cloud Security, przeprowadziła ogólnoświatowe badania nad kondycją bezpieczeństwa IT w małych i średniej wielkości przedsiębiorstwach1. Analizy wykazały, że 73% hiszpańsko-amerykańskich firm jest zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem. Najwięcej przedsiębiorstw dotkniętych działaniem szkodliwych kodów znajduje się w Brazylii – aż 86%. Kolejne miejsce na liście, po południowo-amerykańskim państwie, zajęła Grecja, z wynikiem 73%.

Infekcje wywarły negatywny wpływ na działalność badanych firm. Około 60% greckich przedsiębiorstw musiało zawiesić działalność w związku z destrukcyjnym działaniem szkodliwego oprogramowania. Do podobnych zachowań zmuszonych było 15% hiszpańsko-amerykańskich oraz 46% kanadyjskich przedsiębiorstw. Przeciętnie, działalność musiało zawiesić 30% badanych firm. Ponadto, wydajność 36% MSP zmniejszyła się, a 15% z nich utraciło cenne dane.

Zainfekowane mimo zabezpieczeń

Infekcje zdarzyły się mimo tego, iż 93% MSP, które wzięły udział w ankiecie, miało zainstalowany system ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Jak się okazało, procent firm, które zabezpieczają się przed cyberzagrożeniami był najwyższy m.in. w Niemczech (92% przedsiębiorstw), w krajach Beneluksu – 84% oraz we Włoszech – 79%. Firmy z Francji i Chin przeznaczały najmniej funduszy na ochronę przed szkodliwymi kodami – odpowiednio 64% oraz 67%.

Biorąc pod uwagę rodzaj zabezpieczeń, 93% małych i średnich firm na świecie posiadało zainstalowany program antywirusowy, 79% firewall, 63% program anty-szpiegujący oraz 52% ochronę anty-spamową. Co ciekawe 26% rozwiązań okazało się być oprogramowaniem bezpłatnym. Najwyższy odsetek firm, które korzystały z tzw. freeware’ów znajdował się w Wielkiej Brytanii (57%). Również za takim oprogramowaniem opowiedziało się 49% amerykańskich oraz 44% chińskich firm.

Wydatki na ochronę  IT

Analizując koszty wydane na systemy bezpieczeństwa, 37% MSP wydaje mniej niż 300 euro rocznie. Tylko 17% przeznacza więcej niż 1000 euro na powyższy cel. Taką sumę w swoim budżecie wygospodarowuje 22% firm amerykańskich oraz 37% niemieckich. Najniższe pozycje zajmują Włochy z wynikiem 12% oraz Wielka Brytania, w której tylko 2% firm inwestuje więcej niż 1000 euro w systemy ochrony. Badania wykazały, iż głównym powodem braku nakładów na inwestycje w bezpieczeństwo IT są zbyt wysokie koszty z tym związane – 33% MSP przedstawiło to jako główny argument. W tej kwestii wyróżniły się niemieckie przedsiębiorstwa – 50% z nich wskazało cenę, jako główny powód nie instalowania zabezpieczeń. Tylko 9% MSP argumentowało to brakiem potrzeby posiadania takich rozwiązań.

55% firm uważa, że kwestia bezpieczeństwa jest istotna w prowadzonym przez nich biznesie. Jednak tylko 64% z badanych firm zatrudnia pracownika do opieki nad bezpieczeństwem komputerów firmowych. Biorąc pod uwagę szkolenia z bezpieczeństwa IT, pracownicy 45% firm nie przeszli żadnych. Najwięcej przeprowadza się ich w krajach Beneluksu, we Włoszech i Wielkiej Brytanii.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu