Zaufanie do Kokos.pl warte już 10,5 miliona PLN

Zastosowane w serwisie narzędzia z obszaru weryfikacji oraz wysoki poziom bezpieczeństwa umożliwiają użytkownikom zawieranie kilkudziesięciu umów pożyczek dziennie.Kokos.pl na bieżąco rozwijany jest zarówno pod kątem wzrostu bezpieczeństwa jak i postulatów zgłaszanych przez użytkowników. Obecna gama narzędzi weryfikacyjnych obejmuje kilkanaście elementów pozwalających w szerokim zakresie zweryfikować wiarygodność potencjalnych pożyczkobiorców.

Ostatnie funkcjonalności z tego obszaru zostały dodane kilka dni temu. Pierwsza z nich umożliwia przeprowadzenie dobrowolnej weryfikacji dowodu osobistego, czyli porównania, czy dane zapisane podczas rejestracji konta Użytkownika w Kokos.pl są zgodne z danymi widocznymi na przesłanych zdjęciach i skanach dowodu osobistego. Druga dostarcza Inwestorom informacji o terminowości w spłatach rat. Jeden punkt dodatni otrzymuje pożyczkobiorca za każdy dzień wcześniej spłaconej raty, a jeden ujemny za każdy dzień opóźnienia.

Udostępnione zostały także funkcjonalności umożliwiające generowanie kompletu zaświadczeń związanych z wybraną pożyczką, ze wzajemnym wystawianiem rekomendacji przez użytkowników oraz pobieraniem wzorów formularzy wykorzystywanych w procesie windykacji. Autentyczność dokumentów poświadczana jest podpisem pracownika firmy Blue Media S.A. i pieczątką firmową.

Kokos.pl jest największym serwisem SL na polskim rynku. Operatorem Kokos.pl jest Blue Media SA. Plany na najbliższy okres zakładają m.in. poszerzenie wachlarza firm windykacyjnych współpracujących z serwisem.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu