Otineo wspiera społeczne kampanie wideo w Internecie

Platforma umożliwiająca reklamę wideo w Internecie Otineo.com rozpoczęła współpracę z instytucjami non-profit w zakresie emisji kampanii społecznych. Skuteczność Otineo w zakresie prowadzenia tego typu kampanii wynika z nowatorskiej funkcjonalności serwisu, która umożliwia skuteczną, interaktywną edukację odbiorców poprzez potwierdzenia obejrzenia przekazu przez użytkowników.

– Chcemy wykorzystać  możliwości serwisu Otineo do wspierania działań społecznych. Dlatego też podjęliśmy rozmowy z różnymi instytucjami zarówno rządowymi jak i prywatnymi prowadzącymi inicjatywy prospołeczne – Łukasz Adamczyk, PR Manager Otineo

Jednym z projektów wspieranych przez serwis Otineo była współpraca z Agencją Reklamową Business Consulting w zakresie emisji w serwisie spotu o nazwie „Prowadzę – jestem trzeźwy”. Target spotu został ustawiony na osoby w wieku od 16 do 26 lat, a ramach projektu ponad 30 tys. użytkowników serwisu zapoznało się i potwierdziło obejrzenie spotu. Otineo poprzez emisje spotów informacyjnych wspiera również akcje zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom wypadków drogowych pod nazwą „Ludzi nie naprawia się tak łatwo” przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo”.

Kolejnym projektem wspieranym przez Otineo jest akcja pod nazwą „Rozum wysiada”. W ramach współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz agencją Martis.pl zostało wyemitowane ponad 20 tys. spotów przestrzegających przed zażywaniem narkotyków. Target grupy docelowej w tym wypadku został ustalony jako osoby w wieku pomiędzy 15 a 30 lat.

Otineo wspiera także działania prywatnych fundacji. Warto tutaj wymienić współpracę z Fundacją Urszuli Jaworskiej poprzez emisje spotów kampanii „Białaczka – sprawdź czy nie weszła Ci w krew”. W krótkim materiale wideo, który został wyświetlony ponad 20 tys. użytkowników serwisu, znane gwiazdy (m.in. Marian Opania) zachęcają do regularnych badań krwi, które mogą pomóc wcześnie wykryć białaczkę.

Otineo włączyło się ponadto w akcję zbierania funduszy na budowę Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych „Dolina Słońca” w Radwanowicach prowadzoną przez Fundację Anny Dymnej. W serwisie emitowane są spoty z Maciejem Stuhrem oraz Mają Ostaszewską w rolach głównych, którzy zachęcają do wsparcia inicjatywy.

– Dzięki precyzyjnemu targetowaniu i potwierdzeniom obejrzenia spotu możemy być pewni, że przekaz dotrze do odpowiedniej grupy osób i zostanie dostrzeżony. Obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy na temat współpracy z kolejnymi instytucjami non-profit w zakresie działalności prospołecznej i prozdrowotnej – dodaje Łukasz Adamczyk.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu