Oświadczenie Neuron Agencji Public Relations

Naszych klientów nikt nie ankietował. Kliencki ranking agencji PR Home&Market jest niewiarygodny. W czerwcowym wydaniu miesięcznika Home&Market ukazały się wyniki badania dotyczącego zadowolenia klientów z obsługujących ich agencji PR, przeprowadzonego przez Instytut Analiz Gospodarczo-Ekonomicznych. W rankingu ujęto 47 agencji, w tym naszą, która uplasowała się na 29 miejscu z 4,1176 pkt. na 5 możliwych.

Według autorów badania, informacje o aktualnych klientach danej agencji były pozyskiwane ze strony internetowej tejże. Wobec tego postanowiliśmy sprawdzić wszystkich klientów, z którymi mieliśmy przyjemność pracować w ciągu ostatnich miesięcy, a na naszej stronie widniała informacja o tym – w sumie 11.

Wszyscy zapytani przez nas obecni i byli klienci zgodnie i pisemnie oświadczyli, że w ostatnich miesiącach żaden ankieter z Instytutu Analiz Gospodarczo-Ekonomicznych ani redakcji Home&Market nie skontaktował się z nimi w celu przeprowadzenia badania zadowolenia z agencji PR.

Agencja, by zostać sklasyfikowana, musiała otrzymać 5 pełnych ankiet, więc nasza firma w ogóle nie powinna być ujęta w rankingu.

Twierdzimy zatem, że ranking przygotowany taką metodą jest kompletnie niewiarygodny, mamy też informację od innych firm umieszczonych w rankingu, że nie tylko klienci naszej agencji zostali pominięci w ankietowaniu. Ale nawet jeśli te ostatnie informacje nie potwierdzą się, przypadek klientów Neurona wystarczy, by kwestionować całe badanie.

Wątpliwości budzą jeszcze inne kwestie, na przykład przypisanie równych wag różnym aspektom współpracy z klientem albo gwałtowne, niezrozumiałe skoki (w porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami) pozycji agencji znanych ze stabilnej jakości i takiegoż portfolio.

Liczymy na nagłośnienie sprawy i uświadomienie zainteresowanym, w tym potencjalnym klientom agencji, nieetycznych i nieprofesjonalnych praktyk zastosowanych przez autorów raportu. Liczymy również na szeroką dyskusję na temat jakości rankingów i metod ich zestawiania.

Marek Wróbel

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu