Nowoczesna linia produkcyjna w Centrum Klima

Centrum Klima – lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce – zakupiła nowoczesne urządzenia marki SPIRO do wyrobu kształtek i kanałów okrągłych. Inwestycja wraz z kosztami wdrożenia wyniesie 250 tys. euro i w całości zostanie sfinansowana ze środków własnych. Zakup pozwoli spółce zwiększyć efektywność produkcji części do systemów wentylacyjnych.

Centrum Klima nabyła zgrzewarko-zwijarkę SPIRO SWA 400 oraz linię do automatycznego wycinania otworów i cięcia blachy z taśmy. Maszyny stworzą w pełni zrobotyzowaną linię produkcyjną, której zadaniem będzie rozwijanie blachy z rolki i jej prostowanie, następnie odmierzanie długości, cięcie, zwijanie i łączenie w wybrany kształt. Inwestycja w park maszynowy jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji przyjętej strategii rozwoju, polegającej na zwiększaniu udziału sprzedaży wyrobów własnych w strukturze przychodów – z obecnych 20% do około 40% w 2011 roku.

„Nowa linia produkcyjna została zaprojektowana specjalnie na potrzeby Centrum Klima. Innowacyjne rozwiązania technologiczne zastosowane w urządzeniach zapewnią nam wytwarzanie 500 sztuk elementów w ciągu godziny. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze skuteczniej odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie naszych odbiorców, szczególnie z rynków zagranicznych. Jesteśmy przekonani, że nasze działania zapewnią spółce wzrost eksportu w kolejnych kwartałach. W dalszym ciągu będziemy inwestować w unowocześnienie parku maszynowego, gdyż dzięki niemu oferta Centrum Klima jest bardziej konkurencyjna” – mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.

Nowoczesna linia produkcyjna zapewni spółce zopytmalizowanie procesów wytwórczych, m.in. dzięki połączeniu funkcjonalności wielu maszyn i wyeliminowaniu czasochłonnych procesów logistycznych. W pełni zrobotyzowane urządzenia zapewnią Centrum Klima najwyższą jakość wytwarzanego asortymentu. Pozwolą także wygenerować dodatkowe oszczędności, dzięki zmniejszeniu kosztów pracy oraz całkowitej redukcji odpadów poprodukcyjnych.

Zoptymalizowanie struktury kosztów oraz model prowadzonego biznesu pozwoliły Centrum Klima w I kwartale 2009 – mimo spowolnienia gospodarczego – zintensyfikować produkcję na eksport o ponad 24%. W kolejnych miesiącach firma spodziewa się tendencji wzrostowej w zakresie sprzedaży zagranicznej. Ponadto, przedsiębiorstwo konsekwentnie zwiększa zatrudnienie w dziale produkcji. Liczba nowych pracowników od początku 2009 roku wzrosła o 47% w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku.

W lipcu 2009 Centrum Klima – w ramach rozbudowy parku maszynowego – zakupiła także maszynę włoskiej firmy OMERA. Urządzenie służy do wytwarzania kształtek okrągłych z uszczelką, stosowanych w systemach wentylacyjnych. Konsekwentna automatyzacja linii produkcyjnych zapewnia spółce wzrost wydajności w zakresie produkowanego asortymentu. Dzięki maszynie OMERA R700 firma będzie oferować jeszcze szczelniejsze i trwalsze łączenia przewodów wentylacyjnych.

Centrum klima zajmuje się produkcją oraz dystrybucją elementów wykorzystywanych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wyroby spółki stosowane są przy budowie nowych obiektów lub podnoszeniu standardu obiektów już istniejących. Działalność firmy zaliczana jest do branży HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning), która jest częścią sektora budowlanego.

Produkty oferowane przez spółkę dostępne są – poza rynkiem polskim – w takich krajach Unii Europejskiej, jak: Belgia, Czechy, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Litwa, Niemcy, Słowacja, Wielka Brytania i Włochy. Ponadto, firma współpracuje z klientami z Izraela, Mołdawii, Macedonii i Ukrainy.

W dniu 6 stycznia 2009 akcje Centrum Klima zadebiutowały na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych ceną o 15,49% wyższą od kwoty zamknięcia na rynku NewConnect dzień wcześniej. W latach 2002-2008 przychody spółki wzrastały średnio o ponad 30% rocznie. Konsekwentne zwiększenie wyników finansowych Centrum Klima wynika przede wszystkim z poszerzania skali działalności i ekspansji na rynkach eksportowych. W 2008 roku Centrum Klima osiągnęła przychody w wysokości 75,8 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7% w stosunku do 2007 roku. Zysk netto wyniósł 7,7 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu