Negocjacje Aero ze związkami zawodowymi PZL Świdnik na finiszu

W celu zdementowania nieprawdziwych informacji podanych 13 lipca przez Radio Lublin informujemy, że firma Aero Vodochody – ubiegająca się o przejęcie PZL Świdnik – kontynuuje negocjacje ze związkami zawodowymi przedsiębiorstwa. Rozmowy przedstawicieli Aero oraz organizacji związkowych PZL Świdnik – prowadzone dzięki systematycznym spotkaniom od marca 2009 roku – znajdują się na zaawansowanym etapie i lada dzień spodziewane jest ich sfinalizowanie obustronnym porozumieniem.

Decyzja ARP związana z modyfikacją warunków przetargu nie ma wpływu na prowadzone przez Aero Vodochody rozmowy ze związkami zawodowymi w sprawie przejęcia PZL Świdnik. Mimo, że obecnie – zgodnie z informacjami podanymi przez Agencję – jedynym kryterium wyboru oferenta jest cena za akcje, spółka Aero przedstawiła plan inwestycyjny dedykowany PZL Świdnik.

„Osiągnięcie porozumienia ze związkami zawodowymi uważamy za niezwykle ważne. Nasze negocjacje z przedstawicielami organizacji związkowych są na bardzo zaawansowanym etapie i wszystko wskazuje na to, że już wkrótce osiągniemy obustronne porozumienie. Naszym założeniem jest finalizacja rozmów ze związkami zawodowymi PZL Świdnik jeszcze przed złożeniem ARP ostatecznej oferty. Jesteśmy przekonani, że oferta, jaką przygotowaliśmy dla PZL Świdnik, zapewni rozwój nie tylko samym zakładom, ale całemu regionowi” – powiedział Igor Hulak, prezes zarządu Aero Vodochody.

Oferta Aero –  uznana przez ARP w lutym 2008 za najlepszą – zawiera szeroko zakrojony plan inwestycyjny. Dzięki partnerskiej współpracy PZL Świdnik i Aero Vodochody, spółki będą równorzędnym partnerem światowych liderów branży lotniczej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu