Kondycja polskiej piłki nożnej na niższych szczeblach rozgrywkowych

W dniach 5-10 maja, platforma Futbolowo.pl przeprowadziła ankietę wśród swoich użytkowników, której wyniki przedstawiają poziom kondycji klubów występujących w niższych ligach krajowych. Dane uzyskane dzięki przeprowadzonemu badaniu wykazały wiele niepokojących problemów, z którymi musi się zmagać futbol na regionalnym poziomie.

Metodyka

Założyciele platformy przepytali łącznie ponad 600 (z 4 tys.) najbardziej aktywnych administratorów stron klubowych. Wśród nich znajdowali się przedstawiciele drużyn począwszy od I ligi, na C-klasie skończywszy. Ankietowani mieli za zadanie odpowiedzieć na 16 pytań dotyczących m.in. frekwencji meczowej, sprzedaży biletów, sponsoringu, wsparcia przez miasto i związek piłkarski, do którego należą, a także liczby działaczy i pracowników technicznych, infrastruktury oraz form promocji, które wykorzystują do nagłośnienia spotkań piłkarskich.

Wyniki badań

Ze wszystkich ankietowanych, 34% prowadzi strony internetowe klubów A klasy, 28% administruje stronami klubów klasy B, a 20% – klubów V – ligowych (wykres nr 1). Frekwencja na meczach lig lokalnych wynosi najczęściej (w 64% przypadków) od 100 do 500 osób. Częste są też spotkania przyciągające mniej niż 50 widzów. Kibiców z pewnością nie odstraszają ceny biletów, gdyż ponad 66% klubów reprezentowanych przez ankietowanych użytkowników nie sprzedaje biletów na mecze, w których są gospodarzami. Z tego tytułu kluby nie generują żadnych dochodów.

Bez sponsorów, ale z aktywnym wsparciem ze strony gmin

Ponad połowa klubów posiada od 1 do 5 sponsorów, aż 35% nie ma jednak żadnego i tylko 8% posiada więcej niż 5 (wykres nr 2). Zazwyczaj są to firmy z regionu, z którego wywodzi się dana drużyna, a przekazywane pieniądze są w większości kwotami symbolicznymi.

Na uwagę zasługuje fakt, że ponad 60% klubów wspieranych jest przez miasto lub gminę. To dobrze świadczy o władzach, które wspierają sport w swoim regionie. W niektórych przypadkach, władze gminne pokrywają nawet 90% klubowych wydatków. Przedstawiciele drużyn skarżą się jednak, że zdobycie funduszy wymaga od nich „intensywnej walki”.

Związki piłkarskie nie wspierają klubów

W zdecydowanej większości (81%) przypadków klub nie otrzymuje żadnego wsparcia ze strony związku piłkarskiego, do którego należy. Zaledwie 6% klubów cieszy się  zarówno wsparciem sprzętowym, jak i finansowym oferowanym przez regionalne związki piłkarskie.

Podobnie ma się  sytuacja, jeżeli chodzi o pensje wypłacane zawodnikom. Aż 60% klubów nie wypłaca swoim piłkarzom żadnych pieniędzy, zaś  regularne wypłaty otrzymują zawodnicy zaledwie 8% klubów. W pozostałych drużynach wypłacane są premie meczowe, bądź symboliczne wynagrodzenia. Piłkarze w większości zatrudnieni są w firmach niezwiązanych ze sportem, a piłkę nożną traktują jako hobby i rozrywkę.

Przyzwoicie wygląda kwestia ilości drużyn, które klub prowadzi pod swoimi skrzydłami. Tylko 25% ankietowanych przyznaje, że ich klub posiada wyłącznie drużynę seniorów. Niemal 75% klubów prowadzi natomiast zarówno drużynę seniorów, jak i juniorów oraz młodszych roczników. Do tego ponad połowa klubów zrzesza więcej niż 30 piłkarzy.

Liczba działaczy i infrastruktura klubowa

W futbolu na poziomie Ekstraklasy liczba działaczy często przewyższa liczbę piłkarzy w drużynie seniorskiej, jednak poniżej Ekstraklasy statystyki są pod tym względem dużo lepsze. Aż 66% klubów zatrudnia nie więcej niż 5 działaczy. Zdecydowana większość, bo 93% drużyn posiada też mniej niż 5 pracowników technicznych. Pozytywną informacją jest też wysoki poziom ambicji i optymizmu klubów. Ponad połowa (61%) z nich, planuje w przyszłym sezonie awansować o klasę rozgrywkową wyżej i tylko co dziesiąty klub poświęci się głównie obronie przed spadkiem. Niestety aż 74% klubów nie planuje przeprowadzenia obozów przygotowawczych do nowego sezonu, ograniczając się do trenowania na własnych obiektach.

Opinie administratorów stron na temat infrastruktury ich klubów są bardzo zróżnicowane. 38% ankietowanych wystawia jej ocenę zaledwie dostateczną, 29% – dobrą i aż 25% – niedostateczną. Zaledwie 7% uczestników badania bardzo dobrze ocenia infrastrukturę swoich klubów (wykres nr 3). Piłkarze najczęściej mają do dyspozycji dwa boiska – główne i rezerwowe (często o piaszczystej nawierzchni) i prowizoryczne szatnie w starym budynku klubowym.

Promocja i rozwój piłkarskich „talentów”

W kwestii promocji, kluby piłkarskie niższych lig wyglądają nadspodziewanie dobrze. Niemal 66% z nich rozkleja plakaty przedmeczowe i prowadzi oficjalną stronę internetową, 13% klubów reklamuje się dodatkowo w prasie lokalnej, a 20% – w Internecie.

Ponadto 61% klubów pochwalić może się najwyżej pięcioma piłkarzami, którym umożliwiło rozpoczęcie kariery, a którzy grają obecnie w wyższych lub równorzędnych ligach. Zaledwie 16% klubów do dalszych sukcesów odprawiło więcej niż 10 podopiecznych.

„Wyniki ankiety tylko potwierdzają, że z polską piłką nożną nie jest najlepiej i tyczy się to nie tylko Ekstraklasy, ale i niższych klas rozgrywkowych”. – twierdzi Grzegorz Czechowicz, współzałożyciel Futbolowo.pl. „Nasza platforma powstała między innymi po to, by zwiększyć przepływ informacji na temat sytuacji w klubach amatorskich. Założenie strony klubowej jest też dobrą formą promocji dla samej drużyny, jej piłkarzy i miejscowości, w której występuje”. – dodaje Marcin Mrzyk – współzałożyciel Futbolowo.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu