Jerzy Buzek przewodniczącym europarlamentu

Jerzy Buzek zdecydowaną większością głosów został wybrany przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. To wydarzenie ma wymiar nie tylko polityczny. Z jednej strony wybór  ten świadczy o uznaniu także gospodarczego znaczenia Polski w Europie. Z drugiej zaś to znaczenie, a przede wszystkim postrzeganie naszego kraju, także w dziedzinie gospodarki, znacznie poprawi. Już pierwsze opinie europejskich polityków zwracają uwagę na to, że dzięki temu wyborowi podział na Europę Zachodnią i Wschodnią będzie się coraz bardziej zacierał. Już teraz inwestorzy, a szczególnie przedsiębiorcy, patrzą na polską gospodarkę i gospodarki wielu krajów naszego regionu jak na miejsca, w których warto być nie tylko z uwagi na tanią siłę roboczą i niskie koszty, ale ze względu na potencjał, jaki w nich tkwi. Przewodniczenie temu najwyższemu europejskiemu gremium przez Polaka takie postrzeganie powinno jeszcze ugruntować. A to przekładać się może na całkiem wymierne korzyści i w postaci inwestycji, i wymiany gospodarczej oraz uzyskiwania pomocy w przezwyciężaniu skutków kryzysu gospodarczego i finansowego.

Roman Przasnyski

Główny Analityk Gold Finance

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu