InPost promuje wymianę skrzynek pocztowych

InPost – największy niezależny operator pocztowy o zasięgu ogólnokrajowym, należący do grupy kapitałowej Integer.pl – informuje, że brak euroskrzynek ogranicza prawo obywateli do swobodnego korzystania z usług niezależnych operatorów pocztowych. Mimo, że termin ich montażu upłynął 24 sierpnia 2008 roku, to według szacunków InPost aktualnie na wymianę czeka jeszcze około 21% skrzynek w kraju.

Nieprzestrzeganie zapisów Prawa pocztowego jest jednym z największych utrudnień w doręczaniu korespondencji przez prywatne firmy pocztowe.

Obowiązek demontażu starych skrzynek pocztowych regulują przepisy Prawa Pocztowego. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2003 roku właściciele, współwłaściciele oraz zarządcy nieruchomości są zobligowani do wymiany dotychczasowych skrzynek. Statystki dotyczące stosowania się do zapisów prawnych są alarmujące. Znaczna część spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych nie wymieniła jeszcze starych skrzynek oddawczych.

Aktywny udział InPost w kampanii promującej wymianę starych skrzynek pocztowych podyktowany jest stale rosnącą liczbą przesyłek nadawanych za pośrednictwem firmy. W pierwszym półroczu 2009 roku InPost doręczył ponad 26 mln przesyłek wobec 9,6 mln w analogicznym okresie 2008 roku, co oznacza wzrost o 172%.

„Nałożenie na administratorów i zarządców nieruchomości obowiązku montażu euroskrzynek to pierwszy krok w kierunku liberalizacji rynku usług pocztowych. Dzięki takim przepisom niezależni operatorzy, tacy jak InPost, mogą sprawniej i efektywniej doręczać korespondencję. Niedostosowanie się zarządców do obowiązujących przepisów prawa powoduje, że InPost traci miesięcznie około 30 tys. zł w przypadku spółdzielni mieszkaniowej, w której na wymianę czeka 15 tys. skrytek pocztowych” – mówi Rafał Brzoska, prezes zarządu InPost.

Stare skrzynki pocztowe stanowią własność Poczty Polskiej lub w nielicznych przypadkach administratorów budynku, co sprzyja działaniom monopolistycznym i ogranicza prawo obywateli do korzystania z usług innych firm pocztowych. InPost – jako alternatywa dla operatora narodowego – dąży do przyspieszenia i usprawnienia montażu nowych skrzynek, uczestnicząc w ogólnokrajowej akcji ich wymiany. Spółka świadczy kompleksowe usługi pocztowe, w ramach których oferuje spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym oraz osobom prywatnym usługę obejmującą sprzedaż oraz montaż euroskrzynek. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.inpost.pl/euroskrzynki.

„Nasza firma skierowała już pozwy do sądu za utrudnianie świadczenia usług zgodnie z uprawnieniami operatorów do prowadzenia działalności pocztowej. W efekcie, w lipcu 2009 roku otrzymaliśmy pierwszy wyrok, w którym pozwana spółdzielnia przyznała się do łamania prawa, a sąd potwierdził słuszność stanowiska InPost. Niestety, przepisy nie określają precyzyjnie rodzaju kar dla zarządców nieruchomości za niedokonanie wymiany skrzynki starego typu. Brak jasno zdefiniowanych sankcji powoduje, że firmy pocztowe muszą samodzielnie dochodzić swoich praw. Jesteśmy jednak przekonani, że wkrótce zapadną kolejne – korzystne dla niezależnych operatorów – werdykty w sprawie wymiany skrzynek” – dodaje Brzoska.

InPost zobowiązany jest do dostarczania listów bezpośrednio do adresatów, dlatego euroskrzynki niewątpliwie przyczynią się do zwiększenia efektywności i obniżenia kosztów działań operatora. Dzięki nim alternatywne firmy pocztowe mogą konkurować z Pocztą Polską doręczając przesyłki pod wskazany adres w każdej chwili, bez względu na obecność adresata w domu. Ponadto, nowe skrzynki gwarantują prywatność korespondencji, gdyż klucz do nich posiada tylko właściciel.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu