HP pomaga polskim firmom przetrwać finansowy sztorm

Oferta finansowo-usługowa o wartości wielu miliardów euro pozwoli w okresie spowolnienia gospodarczego zaspokoić kluczowe potrzeby technologiczne firm.

HP poinformował o nowym portfolio obejmującym konkurencyjne usługi IT i rozwiązania finansowe dla polskich firm. Oferta skierowana jest głownie do firm dysponujących w ostatnim czasie ograniczonym budżetem inwestycyjnym i ma na celu ułatwienie realizacji projektów informatycznych jak też umożliwienie im dalszej redukcji kosztów operacyjnych i zużycia zasobów.

Główne zalety nowej oferty to:

  • utworzenie wielomiliardowego funduszu na potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce;
  • wprowadzenie unikalnych usług „infrastruktury użytkowej”, które umożliwią firmom szybkie skalowanie infrastruktury informatycznej w zależności od bieżących potrzeb biznesowych — w ten sposób ponoszone opłaty w pełni odpowiadają faktycznemu wykorzystaniu zasobów;
  • wprowadzenie Application Management Services, usługi która pozwoli firmom zmniejszyć koszty operacyjne, a przy tym podnieść poziom świadczonych usług.

— Głównym założeniem najnowszej oferty jest utrzymanie konkurencyjności naszych klientów w regionie Europy Środkowej i Wschodniej poprzez zagwarantowanie, że presja finansowa, z którą mają obecnie do czynienia, nie wpłynie w przyszłości na ich zdolność do pełnego wykorzystania ożywienia gospodarczego — powiedział Michael Eberhardt z należącej do HP firmy EDS, wiceprezes oddziału obejmującego region Europy Środkowo-Wschodniej.

—W okresie recesji gospodarczej działy informatyki powinny szybko zredukować koszty — uważa Frank Ridder, analityk z firmy Gartner — Rozwiązania infrastruktury użytkowej, takie jak usługi infrastrukturalne do systemów ERP, wspomagają takie działania, zapewniając elastyczność, wysoką jakość i opłacalność. Krótko, jak też długoterminowa wartość tej oferty wykracza poza rozwiązania czysto finansowe, które często przynoszą duże korzyści w krótkim okresie, ale nie zapewniają elastyczności w dłuższym czasie. Rozwiązania finansowe mogą jednak ułatwić firmom wykorzystanie dotychczasowych inwestycji przy przechodzeniu na rozwiązania infrastruktury użytkowej.

Nowa oferta pomaga klientom w przekształcaniu środowisk informatycznych, w tym infrastruktury, aplikacji i operacji. Wspiera ona zarówno te firmy, które chcą oprzeć się na własnej infrastrukturze technicznej, jak i te otwarte na opcje zakupu bardziej kompleksowych rozwiązań zapewniających większą elastyczność. W tym celu HP świadczy też usługi finansowe, które odraczają ponoszenie kosztów infrastruktury i licencji na oprogramowanie1 dzięki niskiemu oprocentowaniu i elastycznym opcjom finansowania.

Oprócz tego HP wprowadził  w Polsce nowe usługi: Adaptive Infrastructure Services (AIS) — Utility Sourcing oraz Application Management Services, zapewniające zmniejszenie kosztów operacyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności działania. Umożliwia to skalowanie środowiska informatycznego (w górę lub w dół) w zależności od zmiany potrzeb biznesowych organizacji.

Ponadto dostępne opcje finansowania pozwalają firmom na rozłożenie kosztów wdrożenia na cały okres obowiązywania umowy.

Usługi AIS Utility Sourcing i AMS – korzyści biznesowe

Oferta AIS Utility Sourcing daje klientom dostęp do szerokiej gamy modułowych usług informatycznych w obszarach operacji infrastrukturalnych oraz zarządzania aplikacjami. Są one świadczone przez bezpieczne, Centra Przetwarzania Danych HP i rozliczane w okresach miesięcznych z uwzględnieniem ich rzeczywistego wykorzystania. Eliminuje to prawie wszystkie koszty stałe oraz inwestycje kapitałowe. Ponadto oferta umożliwia zmniejszenie kosztów operacyjnych nawet o 30% dzięki współużytkowaniu zasobów i zapewnianemu przez HP efektowi skali. Klient może w dowolnym czasie zmieniać ustawienia poziomu i ilości usług za pośrednictwem strony internetowej.

Kolejnym elementem oferty są usługi Application Management Services opracowane przez zespół ekspertów HP z całego świata, z uwzględnieniem różnic kulturowych oraz lokalnych wymagań przepisów prawnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu HP w branży, szybkiej realizacji operacji bieżących, ogólnoświatowemu zasięgowi i konkurencyjnym cenom klient zyskuje stabilne i efektywne środowisko aplikacji, które zapewni wymagany poziom usług.

Dodatkowe zmniejszenie kosztów osiągnąć można przez włączenie wdrożenia do aktualnie realizowanego kontraktu usługowego. Klienci mają także możliwość skorzystania z oferty działu usług finansowych HP w zakresie finansowania oprogramowania i kosztów licencji z pomocą co gwarantuje stały, optymalny przepływ środków pieniężnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu