Dobry sposób na redukcję kosztów

Z badania przeprowadzonego przez firmę  Corel wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie chcą korzystać z własnych zasobów przy produkcji materiałów związanych z brandingiem.

Kryzys na rynkach globalnych dla przedsiębiorców oznacza konieczność szukania oszczędności. Jednym z najpopularniejszych sposobów na zmniejszenie wydatków jest przeniesienie dotąd outsourcowanych zadań na barki własnych pracowników. Według badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Corel, producenta popularnych programów graficznych, aż 64% tego rodzaju przedsiębiorstw koncentruje się obecnie na redukcji bieżących kosztów, poszukując nowych rozwiązań.

Jednym z pierwszych obszarów podlegających redukcji jest marketing. Jednocześnie przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę jak ważny jest tzw. branding, a co za tym idzie jakość materiałów graficznych i wszelkich materiałów wizualnych związanych z własną marką. Aż 88% respondentów dostrzega znaczenie brandingu we własnej działalności, dlatego przeznaczają na jego profesjonalne wykonanie znaczny odsetek własnego budżetu. Jak więc redukować koszty, nie rezygnując jednocześnie z wysokiej jakości własnego barndingu? Jednym z rozwiązań może być korzystanie z własnych zasobów przy tworzeniu tego rodzaju materiałów.

W czasach, kiedy małe firmy walczą  o utrzymanie się na rynku, poszukuje się  innych, innowacyjnych sposobów na uzyskanie oszczędności i pozyskanie nowych klientów – mówi Amanda Bedborough, vice-prezes ds. globalnej sprzedaży w firmie Corel. Posiadanie silnej marki jest niezwykle istotne dla każdego przedsiębiorstwa, a branding we własnym zakresie jest nie tylko bardzo dobrym źródłem oszczędności, ale również możliwością pokazania własnej kreatywności.

Zlecanie wykonania najprostszych materiałów graficznych na zewnątrz nierzadko jest bardzo dużym obciążeniem dla budżetu. Dlaczego w takim razie przedsiębiorcy nie korzystają z własnych zasobów, redukując w ten sposób wydatki?

Według badania przeprowadzonego przez firmę Corel, ponad dwie trzecie (69%) małych przedsiębiorstw europejskich, licząc na redukcję kosztów i zwiększanie sprzedaży, rozważa samodzielny branding. W Wielkiej Brytanii trend ten dotyczy 69% przedsiębiorstw, we Francji 77%, a w Niemczech 84%. Problemem może być jednak brak wiedzy czy odpowiednich rozwiązań wewnątrz firmy (podobnego zdania jest aż 43% badanych). Tymczasem do kreacji prostych materiałów graficznych często wystarczy kilkutygodniowe szkolenie, którego koszt może się zwrócić w krótkim bardzo okresie.

Oddzielną kwestią jest zakup oprogramowania graficznego. Blisko jedna czwarta respondentów (24%) nie jest pewna, kogo należy poprosić o poradę w sprawie zakupu licencji i tylko 26% bierze w tej kwestii pod uwagę producenta – który oczywiście powinien być pierwszym i najłatwiejszym źródłem informacji. Ponad jedna trzecia (36%) właścicieli małych przedsiębiorstw w Europie bierze na siebie odpowiedzialność zarządzania licencjami na oprogramowanie, jak również inne obowiązki związane z prowadzeniem biznesu.

Amanda Bedborough z firmy Corel dodaje – Właściciele małych firm często nie orientują się do końca w systemie licencyjnym, co może prowadzić do zakupu nieodpowiednich licencji lub niewystarczającej ich liczby. Ważne jest, aby kontakt z producentami oprogramowania nie stanowił bariery – powinni oni być cennym źródłem informacji dla swoich klientów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu