Agencja Systemów Informatycznych NATO wybrała Unizeto Technologies SA na dostawcę usług wsparcia technologicznego dla systemów IT Sojuszu

Unizeto Technologies SA wygrała przetarg międzynarodowy przeprowadzony w oparciu o dyrektywę 60-70 dotyczącą zamówień na rzecz Sojuszu Północnoatlantyckiego i w dniu 9 lipca 2009 r. podpisała z NCSA – Agencją Systemów Informatycznych Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO Communication and Information Systems Services Agency) umowę na wsparcie systemów informatycznych Paktu.

W ramach zawartej umowy Unizeto Technologies od 15 lipca 09 wspiera Agencję Systemów Informatycznych NATO w zdefiniowaniu procesów oraz w realizacji projektu technicznego systemu zarządzania usługami biznesowymi (Enterprise Services Management). Ponadto Unizeto Technologies świadczyć będzie usługi wsparcia dla wszystkich komponentów systemu, to jest aplikacji serwerowych, bazodanowych, systemów operacyjnych oraz użytkowników końcowych.

Umowa realizowana jest w okresie od 15 lipca 2009 r. do 31.01.2010 r. w siedzibie Naczelnego Dowództwa Sił Połączonych w Europie – SHAPE pod Brukselą, z możliwością przedłużenia jej do końca stycznia 2012 r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu