Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Rady Etyki Reklamy i oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa złożony przez Polską Izbę Pośredników Finansowych i Ubezpieczeniowych

Sąd Apelacyjny postanowieniem z dnia 9 lipca 2009 roku oddalił w całości wniosek Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych (PIPUiF) o zabezpieczenie powództwa polegające na zakazie emisji przez Link4 reklam łączących atrakcyjną cenę ubezpieczeń oferowanych przez towarzystwo w połączeniu z informacją o prowizji agentów ubezpieczeniowych. Oznacza to, że do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia powództwa wytoczonego przez PIPUiF przeciwko Link4, towarzystwo może posługiwać się reklamami w konwencji kwestionowanej przez PIPUiF.

„Postanowienie sądu przyjmujemy z zadowoleniem, ale i bez zaskoczenia, ponieważ Komisja Etyki Reklamy już wcześniej trzykrotnie oddalała skargi na nasze reklamy. Nie uznała ich za naruszające zasady etyki i obowiązujące prawo reklamy. Podobnie jak sąd i Komisja Etyki Reklamy, jesteśmy przekonani, że polscy konsumenci posiadając duże poczucie humoru, potrafią właściwie ocenić umowność przekazu reklamowego. W świetle decyzji sądu za tym bardziej niestosowne należy uznać wykorzystywanie przez PIPUiF wyrwanych z kontekstu fragmentów akt sądowych w tej sprawie jako oficjalnych oświadczeń Link4” – powiedziała Sława Cwalińska-Weychert, wiceprezes zarządu Link4.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu