Prawnik z Internetu

Analiza ofert zamieszczonych na stronach internetowej giełdy pracy infoPraca.pl w czerwcu i lipcu wskazuje na wzrost zapotrzebowania na radców i doradców prawnych, specjalistów ds. roszczeń, aplikantów oraz pracowników biur pomocy prawnej. Najwięcej ofert opublikowali pracodawcy z Warszawy i województwa mazowieckiego oraz z Dolnego Śląska i Małopolski, a więc z regionów prężnych gospodarczo. Najmniej takich ofert jest z województw: podkarpackiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego.

„Pogorszenie koniunktury nie wpływa negatywnie na rynek usług prawniczych. Propozycje dla radców prawnych, prawników i aplikantów stanowią ponad 50 proc. wszystkich ofert pracy w dziale >>Prawo<< serwisu infoPraca.pl. Najczęściej poszukiwani są prawnicy z doświadczeniem, mniej jest ofert dla aplikantów i stażystów. Zaobserwowaliśmy w ostatnich miesiącach wzrost zapotrzebowania na specjalistów ds. roszczeń, którzy m.in. pomagają uzyskiwać odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych. Rośnie też zapotrzebowanie na specjalistów ds. windykacji” – mówi Beata Szilf-Nitka, Dyrektor Generalny internetowej giełdy pracy infoPraca.pl. „To, że kancelarie prawne oraz firmy poszukują pracowników za pośrednictwem internetowych giełd pracy nie powinno dziwić. Internet jest narzędziem komunikacji wręcz stworzonym dla wolnych zawodów. Oferuje łatwą i szybką komunikację oraz pozwala na bieżąco aktualizować informacje” – dodaje Beata Szilf-Nitka.

Według badań  przeprowadzonych przez Wolters Kluwer Polska, prawnicy rzadziej świadczą  usługi na rzecz firm działających na rynku kapitałowym, nowych inwestycji i nieruchomości, zaś z asysty prawniczej coraz częściej korzystają  firmy i instytucje w takich dziedzinach, jak pozyskiwanie kapitału, restrukturyzacja i windykacja należności.

„Usługi prawne świadczy w Polsce około 60 tysięcy osób. Wśród nich jest ponad 9 tysięcy adwokatów i około 25 tysięcy radców prawnych oraz blisko 25 tysięcy aplikantów tych zawodów. Obecnie jeden prawnik przypada na nieco ponad 600 osób i z roku na rok rośnie dostępność usług prawniczych w Polsce” – uważa Katarzyna Caban, Redaktor Naczelna Portalu Prawnik.pl. „Mała liczba ofert pracy dla absolwentów prawa bez wcześniejszej praktyki wynika z wieloletniej tradycji. Już w czasie nauki studenci kierunków prawa i administracji starają się odbywać staże w renomowanych kancelariach  i instytucjach państwowych a efektem tego jest w niektórych przypadkach zdobycie etatu” – dodaje Katarzyna Caban.

43 proc. studentów prawa planuje karierę adwokacką, a co trzeci studiujący chciałby pracować jako radca prawny, mimo że często nie uważają  tego zawodu za najbardziej prestiżowy – wynika z badań  Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

W trudnych ekonomicznie czasach rośnie też rola informacji gospodarczej. Ten trend potwierdza aktywność firm trudniących się tzw. wywiadem gospodarczym, które na stronach infoPraca.pl poszukują np. korespondentów sądowych. To praca na umowę zlecenie, polegająca m.in. na codziennym pozyskiwaniu informacji o firmach z Krajowego Rejestru Sądowego. To praca oferowana studentom wyższych uczelni, studiów policealnych, podyplomowych a nawet studiów doktoranckich. Na takie oferty aplikuje niekiedy nawet do 60 osób.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu