CaraWeb v. 3.0 dla Generis Corp.

przez | 14/07/2009

Firma Management Data Systems zakończyła trwający pół roku projekt rozwoju wersji 3.0 beta aplikacji CaraWeb. dla amerykańskiego przedsiębiorstwa Generis Corp

Przedmiotem projektu było przygotowanie podstawowych funkcjonalności aplikacji CaraWeb v3.0 w oparciu o Google Web Toolkit (GWT) z wykorzystaniem zaawansowanej biblioteki GXT.

CARA jest aplikacją  WWW, która pozwala na dostęp do różnych repozytoriów danych tj. Documentum / SharePoint / Alfresco w ramach jednego spójnego interfejsu. CARA integruje wszystkie standardowe aplikacje niezbędne do tworzenia, edycji, przeglądania, akceptacji i publikowania dokumentów. Najważniejsze cechy CARA:

  • większa wydajność i szybkość działania w porównaniu ze standardowymi interfejsami dostępowymi do Documentum, Sharepoint i Alfresco,
  • bardziej ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika interfejs, który redukuje wiele funkcji z 7 kliknięć do jednego.
  • Zarządzanie cyklem życia oraz zadaniami w wielu repozytoriach
  • Konfiguracja, a nie kastomizacja, dzięki zastosowaniu DocConfigurator.

„CARA v.3.0 beta został entuzjastycznie przyjęta przez naszych klientów, m.in. Scheider Electric. Planujemy zakończyć pracę nad wersją 3.0 do końca 2009 roku. Dzięki współpracy z MDS przygotowaliśmy nowy innowacyjny interfejs, który pozwala naszym klientom na maksymalizację ROI z inwestycji poczynionych w technologie takie jak Documentum, Sharepoint czy Alfresco.” – powiedział James Kelleher– prezes Generis Corp.