Banki zniechęcają do spłacania kredytów we frankach

KupFranki.pl rozpoczęły akcję pod hasłem „Aneks za rozsądną cenę” w odpowiedzi na wysokie obligatoryjne opłaty związane z kredytami walutowymi. „Franciszkanie” twierdzą, że to pogwałcenie praw konsumenckich i obywatelskich. Powstała w ten sposób bariera ekonomiczna ogranicza skorzystanie z Rekomendacji S II KNF.

Obligatoryjne opłaty pojawiły się w „cennikach” i „tabelach opłat i prowizji” części banków 1 lipca 2009 r. Wtedy weszła w życie Rekomendacja S II Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dająca klientom banków szansę spłaty kredytów w walutach, w których zostały zaciągnięte. W ocenie specjalistów Fundacji KupFranki.org, powołanej przez KupFranki.pl, banki wprowadziły opłaty na poziomie, który nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia. Powstała w ten sposób bariera finansowa może wpłynąć na opóźnienie lub też całkowitą rezygnację z przejścia do spłacania kredytów w walucie, w której zostały zaciągnięte.

– Część banków obciąża kredytobiorców dodatkowymi opłatami, kiedy Ci chcą skorzystać z Rekomendacji S II KNF – powiedział Rafał Łyczek z KupFranki.pl. – Protestujemy przeciwko takim praktykom, bo są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Opłaty są tak wysokie, że mogą zniechęcać do skorzystania z praw jakie daje Rekomendacja KNF – dodał Rafał Łyczek.

Fundacja KupFranki.org wystosowała listy otwarte do Nordea Banku, Metrobank-Noble Banku, Polbanku i Banku Millennium, w których prosi o weryfikację zasadności kwot obligatoryjnych opłat. Zwraca też uwagę, że wprowadzenie tak wysokich opłat może utrudniać kredytobiorcom skorzystanie z praw konsumenckich wynikających z Rekomendacji S II KNF. Fundacja dodatkowo zwraca uwagę na rażący zapis proponowany przez Bank Millennium. Dotyczy on „opłaty za zmianę ubezpieczenia grupowego nieruchomości lub na życie Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy na polisę indywidualną”, która wynosi aż 500 zł. Więcej o akcji „Aneks za rozsądną cenę”: KupFranki.pl.

Przykłady obligatoryjnych opłat wprowadzonych przez banki 1 lipca 2009 r.

obrazek-12

    PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu