Sztuka Nowa z Kostrzewa PR

Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych „Sztuka Nowa”  rozpoczęło współpracę z Kostrzewa PR. Agencji powierzono zadania z zakresu działań public relations oraz promocji międzynarodowego projektu „Farinella & Chopin Internetional Project”.

Celem statutowym „Sztuki Nowej” jest wspieranie wartościowych działań i zjawisk artystycznych. Jego członkami są aktorzy, animatorzy kultury, poeci, fotografowie. Zrzeszenie stara się wspomagać młodych twórców, grupy, ciekawe projekty, zarówno w Polsce jak i za granicą. Głównym obszarem zainteresowań są teatr, film i sztuki plastyczne.

Premiera „Farinella & Chopin International Project” odbędzie się 4. września br. w Collegium Nobilium. Twórcami i wykonawcami spektaklu będą absolwenci i studenci Akademii Teatralnej i Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, studenci jednej z najlepszych szkół teatralnych na świecie- Royal Academy of Dramatic Arts w Londynie oraz słynnej londyńskiej szkoły mimów International School of Corporeal Mime. Następnie spektakl pokazywany będzie kolejno w krajach pochodzenia wszystkich uczestników projektu. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Biura Kultury m. st. Warszawy.

Agencja Kostrzewa PR została wybrana na podstawie rekomendacji instytucji kulturalnych, z którymi na stałe współpracuje.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu