Sygnity i PTK Centertel podpisały umowę z Głównym Urzędem Statystycznym

Sygnity (lider konsorcjum) i Polska Telefonia Komórkowa – Centertel – operator marki Orange, występując wspólnie jako Konsorcjum Wykonawców, zawarły umowę z Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie. Przedmiotem zawartej umowy jest dostawa, wdrożenie i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania typu CAPI (Computer Assisted Personal Interview), wspierającego prowadzenie i zarządzanie spisem powszechnym prowadzonym przez rachmistrzów przy pomocy mobilnych terminali. Wartość umowy to 4,7 mln zł brutto. Umowa została zawarta do końca grudnia 2009 roku, a uruchomienie infrastruktury informatycznej nastąpi we wrześniu 2009.

Przygotowana przez Konsorcjum Sygnity – PTK Centertel infrastruktura posłużyć ma do przeprowadzenia pilotażowego spisu powszechnego, którego celem jest sprawdzenie efektywności metody oraz jakości i dokładności danych gromadzonych za pomocą terminali mobilnych.

W ramach Umowy Sygnity dostarczy aplikację mobilną i dyspozytorską do 400 terminali oraz zajmie się integracją systemów. Terminale mobilne oraz ich łączność z centralnym i wojewódzkimi biurami spisowymi zapewni PTK Centertel. Umowa przewiduje również zapewnienie usług transmisji danych oraz głosu dla terminali mobilnych, dostawę i instalację serwerów oraz niezbędnego oprogramowania systemowego, a także przeprowadzenie szkoleń dla 500 użytkowników systemu oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych.

Pilotażowy Powszechny Spis Rolny rozpocznie się 14 września 2009 r. i odbędzie się w 4 gminach. Docelowo GUS planuje wykorzystanie ok. 20 tys. terminali w Powszechnym Spisie Rolnym i Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań, które zaplanowane są na lata 2010 i 2011. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym i wykorzystaniu mobilnych terminali GUS będzie mógł znacznie zredukować koszty przeprowadzenia spisów powszechnych. Pracę, którą w spisach powszechnych w latach 2001 – 2002 wykonywało 180 tysięcy rachmistrzów, wykona w przyszłym roku jedynie ok. 20 tysięcy osób, wyposażonych w terminale mobilne. Oprócz znacznie zredukowanych kosztów osobowych warto podkreślić pozytywny wpływ na ochronę środowiska realizowanego projektu i planowanej metody pozyskiwania danych statystycznych – przy wykorzystaniu technologii mobilnych zbędne będą tysiące formularzy papierowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu