Pakiet antykryzysowy – dość gadania, trzeba decyzji

13 lipca odbyło się  posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Tematem spotkania był m.in. pakiet rozwiązań antykryzysowych, który jutro (14 lipca) rozpatrzą senackie komisje Budżetu i Finansów Publicznych, Gospodarki Narodowej, Rodziny i Polityki Społecznej. Choć związkowcy nie akceptują wspólnie wypracowanych w Komisji Trójstronnej rozwiązań wierzymy, że ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców wejdzie w życie 1 września br.

Z pomocą dla firm nie można już zwlekać. Przypomnijmy, że pakiet antykryzysowy miał być uchwalony już przed wakacjami. Nasze zdziwienie budzi postawa strony związkowej, która, mimo sukcesu w negocjacjach gwarantującego realny wpływ związków zawodowych na działania antykryzysowe, dystansuje się od tych rozwiązań na ostatnim etapie prac. Priorytetem dla związkowców stały się ustalenia dotyczące umowy na czas określony i trwałe ograniczenie ich stosowania, a nie systemowe rozwiązania przeciwdziałające skutkom kryzysu.

PKPP Lewiatan przypomina, że ograniczenie umów na czas określony i elastyczny czas pracy zostały przyjęte zgodnie z wolą strony związkowej na ściśle określony czas, tj. 2 lata. Pracodawcy są otwarci na rozmowy o wprowadzeniu tych rozwiązań do Kodeksu Pracy na stałe. Po roku obowiązywania pakietu chcemy wspólnie ze stroną związkową dokonać ich oceny. Żałujemy, że mimo kryzysu związkowcy odchodzą od ducha dialogu i używają języka konfrontacji. PKPP Lewiatan zadeklarowała podjęcie rozmów na temat poprawek zgłoszonych przede wszystkim przez stronę związkową w Sejmie, jednak propozycja ta nie została przyjęta.

Apelujemy do związkowców, by przestali dyskredytować pakiet, nad którym wspólnie pracujemy od  początku tego roku, by nie blokowali wprowadzenia w życie rozwiązań, które mogą pomóc w utrzymaniu miejsc pracy. Liczymy na efektywną współpracę w imię nadrzędnego celu.

Pracodawcom zależy na tym, by ustawa weszła w życie 1 września i jak najszybciej  pomogła zagrożonym przedsiębiorstwom. Przypominamy, że w razie konieczności ustawę można nowelizować i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej możliwości takiej nie wyklucza.

Warto przypomnieć historię negocjacji pakietu antykryzysowego i ustaleń między partnerami:

  • Prace nad pakietem rozpoczęły się na początku roku 2009. 13 marca br. pracodawcy ze związkami zawodowymi uzgodnili listę 13 postulatów. Przedmiotem dalszych uzgodnień były m.in. kryteria ekonomiczne pomocy finansowej dla przedsiębiorstw, które zdecydują się zrezygnować ze zwolnień grupowych i chronić miejsca pracy, pakietowy charakter rozwiązań oraz okres ich obowiązywania najdalej do końca 2011 roku.
  • Na posiedzeniu Prezydium TK z udziałem Premiera Donalda Tuska (15 maja br.) otrzymaliśmy zapewnienie realizacji naszych uzgodnień, z wyjątkiem 2 punków dotyczących płacy minimalnej i tzw. ustawy kominowej, których realizacja ma zostać uzgodniona do końca 2009 r.
  • Strona rządowa pod koniec maja przedstawiła konkretne propozycje zapisów pakietu. Na propozycje te odpowiedzieli partnerzy społeczni i okazało się, że szczegółowe rozwiązania budzą ich wątpliwości. Pracodawcy zgłaszali uwagi do poszczególnych zapisów, strona związkowa generalnie podważała dużą część pakietu. Rozbieżności dotyczyły regulacji dotyczących elastycznego rozliczania czasu pracy oraz ograniczenia stosowania umów na czas określony. Pracodawcy apelują do strony związkowej o powstrzymanie się od krytyki tych regulacji, gdyż mogą one pomóc firmom chronić miejsca pracy.
  • Prace nad projektami w komisjach parlamentarnych pokazały, że część przepisów można poprawić i to zgodnie z sugestiami strony związkowej. Deklarowaliśmy chęć uzgodnienia wspólnych poprawek, które mogłyby zostać zgłoszone w Senacie. Liczyliśmy, że propozycja ta uznana zostanie za wolę kontynuowania dialogu i współdziałania. Jednak związkowcy zareagowali negatywnie na fakt, że poprawki wymagające dopracowania zostały odrzucone (choć po uzgodnieniu z partnerami społecznymi miały być zgłoszone w Senacie). Dziwi nas i niepokoi taka reakcja, bo osłabia wyniki naszych negocjacji autonomicznych.
  • 9 lipca br. odbyło się posiedzenie zespołu TK ds. Rozwoju Dialogu Społecznego, na którym ustalono, że strona rządowa dokona modyfikacji poprawek odrzuconych w drugim czytaniu projektu ustawy antykryzysowej w Sejmie dotyczących: art. 4 (kwestia indywidualnej zgody pracownika na objęcie go przestojem ekonomicznym), art. 13 i 35 (kwestia przekształcania umów na czas określony w umowy na czas nieokreślony) i zmian do rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu lub ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu