House of Skills na czele firm pozyskujących dofinansowanie projektów rozwojowych z EFS na szkolenia pracowników przedsiębiorstw

Komisja Oceny Projektów ogłosiła wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 2.1.1.  Zgodnie z ogłoszonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynikami prac Komisji Oceny Projektów, firma szkoleniowo – doradcza House of Skills zdobyła pozycję najskuteczniejszej firmy wśród podmiotów ubiegających się o dotacje w ramach konkursu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw” 2009. Pozyskane środki przeznaczane są na realizację projektów szkoleniowych i usług doradczych.

House of Skills, występując w imieniu swoich klientów, uzyskało dofinansowanie dla 12 wniosków, na łączną kwotę 23 843 559,39 PLN. Wynik ten dotyczy konkursów rozstrzygniętych w 2008 r. oraz 2009 r. w ramach perspektywy budżetowej na lata 2007-2013 w działaniu POKL 2.1.1.

Zestawienie wartości uzyskanego dofinansowania przez 10 wiodących projektodawców.
Nazwa projektodawcy     Wartość (2007-2013)     Liczba wniosków, które uzyskały dofinansowanie

 1. House of Skills S.A.     23 843 559,39 zł     12
 2. SEKA S.A.     22 810 005,80 zł     7
 3. Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego     15 436 887,80 zł     8
 4. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki
 5. i Telekomunikacji     15 321 823,00 zł     1
 6. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów     14 559 797,11 zł     7
 7. Edukacja dla Przedsiębiorczości     13 907 946,00 zł     1
 8. Nowe Motywacje Sp. z o.o.     13 665 819,08 zł     9
 9. DOOR Poland S.A.     12 508 885,80 zł     6
 10. FPL Sp. z o.o.     12 033 226,93 zł     3
 11. F5 Konsulting Sp. z o.o.     11 120 537,32 zł     10

Szczegółowe zestawienie wyników konkursów, ogłoszonych przez PARP w ramach perspektywy 2007-2013 znajduje się na stronie internetowej www.parp.gov.pl

„Wnioski o dofinansowanie przygotowujemy wspólnie z naszymi klientami wsłuchując się w ich potrzeby. W sytuacji, gdy jedynie 30% wniosków mogło uzyskać dofinansowanie, cieszymy się z naszego rezultatu, który potwierdza, że warto wnioski pisać z nami.” – mówi Aleksander Drzewiecki, Prezes Zarządu House of Skills. „Sądzę, że przewagę dało nam doświadczenie i model pracy. Nad wnioskiem pracuje zespół pracowników o uzupełniających się kwalifikacjach: merytorycznych, biznesowych, formalno-prawnych i finansowych. Dzięki zaangażowaniu i dobrej współpracy całej grupy jesteśmy w stanie przygotować projekt, który ma większe szanse wygrać i zakończyć się sukcesem”.

W drodze konkursu POKL/2.1.1/2009/Z wybierane są projekty szkoleniowe, w ramach których,  przedsiębiorcy i ich  pracownicy mogą korzystać ze szkoleń i usług doradczych. Opłata za udział w projekcie jest w znacznym stopniu pokrywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała kwotę wnosi pracodawca. W przypadku szkoleń ogólnych, czyli pozwalających nabyć kwalifikacje, które mogą być wykorzystane zarówno u pracodawcy kierującego na szkolenie, jak i u innych, małe firmy mogą liczyć na 80% dofinansowania, średnie firmy na 70%, a duże na 60%. W ramach konkursu złożono 349 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 561 356 033,86 PLN. Dofinansowanie uzyskało nieco ponad 120.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu