GAVDI Polska uczestniczy w realizacji projektu oneHR w JT International

Trwa realizacja czwartej fazy projektu oneHR w JT International (Japan Tobacco International), trzeciego producenta papierosów na świecie. W projekcie biorą udział konsultanci firmy GAVDI Polska.

GAVDI Polska SA jest członkiem zespołu konsultantów realizujących projekt oneHR w JTI. Projekt składa się z czterech faz. Ostatnia – właśnie realizowana – polega na rolloucie istniejącego rozwiązania do nowych lokalizacji grupy, w tym należących wcześniej do przejętej przez JTI firmy Gallaher.

Implementacja systemu oneHR, opartego na SAP HR, jest istotnym krokiem do pełnej integracji Grupy JTI. Projekt po zakończeniu obejmie ponad 90 należących do JTI jednostek, zlokalizowanych w 66 krajach. Zgodnie z założeniem nie będzie wielu modyfikacji w systemie HR i globalnych procesach, bo JTI zamierza ściśle trzymać się standardowej funkcjonalności.

Rollout obejmie zarządzanie kadrami, czasem pracy, strukturą organizacyjną, rozwojem pracowników oraz zarządzanie świadczeniami dodatkowymi i korzyściami (compensations and benefits). W ramach projektu oneHR zostaną dodane nowe funkcje, stanowiące ok. 20% projektu: zarządzanie szkoleniami (training and event management) oraz zarządzanie talentami.

W tego typu projektach największym wyzwaniem jest zakres terytorialny oraz konieczność pogodzenia wytycznych centrali firmy z oczekiwaniami, jakie wobec lokalizacji systemu mają jego użytkownicy w różnych krajach. HR Global Reference Model – to wzorcowe rozwiązanie, transponowane do poszczególnych krajów, z modyfikacjami uwzględniającymi wymagania prawne w danym kraju. Model referencyjny GRM został opracowany dla modułów wspierających zarządzanie kadrami, czasem pracy i rozwojem struktury organizacyjnej. Trwają prace nad GRM dla zarządzania szkoleniami.

To ogromne przedsięwzięcie logistyczno-komunikacyjno-organizacyjne. Projektem kierują pracownicy JTI, z ich grona rekrutują  się zespoły odpowiedzialne za poszczególne elementy. Prace prowadzone są w Warszawie. Tu powstał tzw. project campus, gdzie zespół liczący ok. 40 osób pracuje na stałe, a zaangażowani w projekt goście z różnych krajów przyjeżdżają na spotkania robocze. Zespół składa się z osób różnej narodowości, porozumiewających się w języku angielskim. Są w nim m.in. Hindusi, Malezyjczycy, Szkoci, Rosjanie, Anglicy, Skandynawowie, Niemcy, Hiszpanie, Ukraińcy, Rumuni i Polacy.

Najważniejsze cele projektu to: ujednolicenie procesów HR, stworzenie jednego środowiska pracy dla wszystkich osób zaangażowanych w HR, a na poziomie centrali – jednego źródła precyzyjnych danych i sprawnego raportowania. Jedno środowisko zapewnia uzyskiwanie precyzyjnych zunifikowanych informacji ze wszystkich lokalizacji z całego świata. Ujednolicenie procesów w HR i sprawne raportowanie sprawi, że globalne funkcje HR będą bardziej efektywne.

– To doskonale zorganizowany, ogromny projekt – wyjaśnia Teresa Olszewska, prezes GAVDI Polska SA. – Pełnimy w zespole klienta rolę liderów w obszarze administracji kadrami i czasem pracy, strukturą organizacyjną i talentami. Odpowiadamy również za zarządzanie szkoleniami. GAVDI jako jedyna firma z Polski zawarła bezpośredni kontrakt z JTI. Została wybrana do realizacji projektu ze względu na swoje wysokie unikatowe kompetencje w zakresie powierzonych jej obszarów projektu i profesjonalizm działania. – Cieszymy się, że możemy pracować w zespole JTI – mówi Teresa Olszewska. – Mamy nadzieję, że projekt będzie się rozwijać. To dla nas niezwykle cenne doświadczenie i świadectwo docenienia naszych wysokich kompetencji. Wybrano nas do projektu o ogromnej skali, w którym poza znajomością systemu trzeba wykazać się m.in. umiejętnością pracy w dużym międzynarodowym zespole. To duże wyróżnienie.

Zgodnie z planem faza czwarta powinna być zrealizowana w ciągu 14 miesięcy. Zakończenie projektu zaplanowano na czerwiec 2010 r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu