Dział Oracle Insurance wprowadza rozwiązanie Oracle Revenue Management and Billing dla Ubezpieczycieli

Zaawansowane, elastyczne rozwiązanie umożliwia firmom ubezpieczeniowym konsolidację systemów bilingowych, co zapewnia większą przejrzystość i wydajność oraz możliwości zwiększenia przychodów, pozwala poprawić jakość obsługi klientów, a także rozszerzyć obsługę wielu kanałów sprzedaży

Najważniejsze fakty

  • Dział Oracle Insurance przedstawił rozwiązanie Oracle Revenue Management and Billing for Insurance, które oferuje firmom ubezpieczeniowym zaawansowane możliwości rozliczania. Są one niezbędne do sprawnej realizacji procesów rozliczania, płatności i zbierania należności oraz poprawy poziomu obsługi klientów i kanałów dystrybucji.
  • Rozwiązanie Oracle pozwala ubezpieczycielom poprawić zarządzanie przychodami, a jednocześnie efektywnie obsługiwać rozmaite obszary działalności przy użyciu zintegrowanej platformy, co skutkuje obniżeniem kosztów posiadania.
  • Oracle Revenue Management and Billing for Insurance jest częścią kompleksowej oferty rozwiązań z rodziny Oracle Insurance, które zapewniają obsługę podstawowych operacji, kanałów dystrybucji, systemów informatycznych oraz systemów zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa w dziedzinie ubezpieczeń.
  • Rozwiązanie Oracle Revenue Management and Billing for Insurance, oparte na otwartej, standardowej architekturze, pozwala zminimalizować ilość ręcznie wykonywanych działań zaplecza, koniecznych przy przetwarzaniu zapytań dotyczących rozliczeń oraz korekt. Ułatwia również integrację z istniejącymi rozwiązaniami do administrowania polisami, rachunkowością i płatnościami.
  • Internetowe funkcje samoobsługi i rozliczeń elektronicznych dają klientom, agentom i brokerom lepszy dostęp do informacji oraz większy wybór kanałów obsługi klientów. Pozwala to ograniczyć ogólną liczbę zapytań w sprawach rozliczeń oraz ich korekt i przyczynia się do wzrostu poziomu zadowolenia klientów.
  • Rozwiązanie zapewnia wszechstronną obsługę funkcjonowania telecentrów. Pracujący w nich agenci uzyskują łatwy dostęp do informacji o klientach, co skraca średni czas obsługi zgłoszenia. System zawiera wbudowane narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi, które zapewniają płynność kontaktów z klientami i szybsze uzgadnianie rozliczeń.
  • Oracle Revenue Management and Billing for Insurance umożliwia stały rozwój firm ubezpieczeniowych, oferując możliwości obsługi baz klientów dowolnej wielkości – od kilku tysięcy do kilku milionów.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu