Województwa mazowieckie i lubelskie planują najwięcej inwestycji budowlanych – raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano inwestycje budowlane ogłoszone w Polsce, w pierwszym półroczu 2009 r. Wynika z niego,  iż w Polsce w czołówce województw, które ogłaszały plany inwestycyjne znalazły się województwa mazowieckie i kujawsko-pomorskie. 

W okresie od stycznia do czerwca b.r. w Polsce poinformowano o 2 772 planach inwestycyjnych z szeroko pojmowanej branży budowlanej (w tym znaczeniu,  do branży budowlanej, zaliczone zostały inwestycje dotyczące: obiektów budowlanych, konstrukcji, drogownictwa, termomodernizacji, robót wodno-kanalizacyjnych, geodezji, geologii, kartografii i zagospodarowania przestrzennego, robót energoelektrycznych, oraz ciepłownictwa i gazu).

Z podsumowania pierwszego półrocza 2009 roku wynika, iż w okresie tym poinformowano o planach inwestycyjnych dotyczących przede wszystkim obiektów budowlanych (52% informacji). Na kolejnych miejscach znalazły się plany związane  z drogownictwem (22% informacji), robotami energoelektrycznymi (10% informacji), robotami wodno-kanalizacyjnymi (7% informacji) oraz ciepłownictwem i gazem  (5% informacji). Pełne wyniki prezentuje poniższy wykres.

Należy jednak wziąć pod uwagę, iż  niektóre z zaplanowanych inwestycji są na tyle złożone, że  zakwalifikowane zostały do kilku podbranż.

W okresie od stycznia do czerwca b.r. najwięcej planów inwestycyjnych ogłoszono  w województwie mazowieckim (452 informacji – 12,30% inwestycji) oraz kujawsko-pomorskim (309 informacji – 8,41% inwestycji). Natomiast najmniej inwestycji zaplanowano w województwie opolskim (146 informacji – 4% inwestycji). Szczegółowe zestawienie rodzaju inwestycji z rozbiciem na poszczególne województwa znajduje się w tabeli poniżej.

Należy jednak wziąć pod uwagę, iż niektóre z zaplanowanych inwestycji są na tyle rozbudowane, że ich realizacja wykracza poza jedno województwo. W szczególności dotyczy to branży drogownictwo.

Województwo inwestycji     Liczba ogłoszonych inwestycji

 1. mazowieckie     12,30%
 2. kujawsko-pomorskie     8,41%
 3. śląskie     7,46%
 4. wielkopolskie     7,07%
 5. pomorskie     6,97%
 6. lubelskie     6,72%
 7. dolnośląskie     6,69%
 8. lubuskie     6,18%
 9. małopolskie     5,58%
 10. podlaskie     5,12%
 11. zachodniopomorskie     4,93%
 12. łódzkie     4,82%
 13. podkarpackie     4,79%
 14. świętokrzyskie     4,57%
 15. warmińsko-mazurskie     4,44%
 16. opolskie     3,97%

Ze zgromadzonych danych wynika, że  dwa województwa (mazowieckie, kujawsko-pomorskie) nie tylko zaplanowały rozpoczęcie największej liczby inwestycji budowlanych, ale również przodują, jeżeli chodzi o inwestycje w podbranży budowlana – obiekty. Dlatego też analizie podane zostały największe miasta tychże województw.

Warszawa – to miasto, w którym, w pierwszym półroczu b.r. zaplanowano  rozpoczęcie największej liczby inwestycji o charakterze użyteczności publicznej  (50 inwestycji). Wśród nich wymienić należy modernizację ogrodu zoologicznego, rozbudowę biblioteki miejskiej przy ul. Koszykowej, budowę Muzeum Warszawskiej Pragi, remonty dworców kolejowych i autobusowych oraz budowę szkół i przedszkoli. Ponadto w Warszawie ogłoszono plany 34 inwestycji mieszkaniowych. Poniżej szczegółowe dane dotyczące rodzajów obiektów, jakie zaplanowano wybudować
w Warszawie.

Rodzaj obiektu     Liczba inwestycji

 1. użyteczności publicznej     50
 2. apartamenty/ osiedla mieszkaniowe     34
 3. biurowce     33
 4. handlowo-usługowe     10
 5. przemysłowe     8

Bydgoszcz – od stycznia do czerwca 2009 roku w mieście tym głównie informowano o planach inwestycyjnych budowy obiektów użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, obiekty sportowe) – 14 inwestycji. Zaplanowano również 8 inwestycji o charakterze mieszkaniowym i 8 inwestycji o charakterze przemysłowym. Poniżej szczegółowe dane dotyczące rodzajów obiektów, jakie zaplanowano wybudować w Bydgoszczy.

Rodzaj obiektu     Liczba inwestycji

 1. użyteczności publicznej     14
 2. apartamenty/ osiedla mieszkaniowe     8
 3. przemysłowe     8
 4. handlowo-usługowe     3
 5. biurowce     2

Toruń – w pierwszym półroczu 2009 roku w mieście tym głównie informowano  o planach inwestycyjnych budowy obiektów użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, obiekty sportowe) – 20 inwestycji. Zaplanowano również 7 inwestycji o charakterze mieszkaniowym i 5 inwestycji o charakterze przemysłowym. Poniżej szczegółowe dane dotyczące rodzajów obiektów, jakie zaplanowano wybudować w Toruniu.

Rodzaj obiektu     Liczba inwestycji

 1. użyteczności publicznej     20
 2. apartamenty/ osiedla mieszkaniowe     7
 3. przemysłowe     5
 4. handlowo-usługowe     4
 5. biurowce     3

W branży drogownictwo, w pierwszym półroczu 2009 roku najwięcej inwestycji zaplanowano w województwie mazowieckim (129 inwestycji), a najmniej  w województwie opolskim (41 inwestycji) . Z analizy informacji wynika,  że najwięcej planów inwestycyjnych od stycznia do czerwca 2009 roku ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która w całym kraju poinformowała  o 79 zamierzeniach. Szczegółowe zestawienie liczby zaplanowanych inwestycji drogowych z rozbiciem na poszczególne województwa znajduje się w tabeli poniżej.

Województwo inwestycji     Liczba ogłoszonych inwestycji

 1. mazowieckie     129
 2. kujawsko-pomorskie     95
 3. lubelskie     93
 4. pomorskie     75
 5. śląskie     75
 6. wielkopolskie     59
 7. lubuskie     64
 8. dolnośląskie     60
 9. małopolskie     53
 10. podlaskie     63
 11. łódzkie     42
 12. podkarpackie     52
 13. zachodniopomorskie     30
 14. świętokrzyskie     61
 15. warmińsko-mazurskie     38
 16. opolskie     41

Raport  dotyczący inwestycji budowlanych w Polsce powstał na podstawie informacji pozyskanych z prasy oraz ze źródeł internetowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu