Plakat wart 5000 złotych

Do 15 września 2009 roku można nadsyłać prace w ramach konkursu na plakat Nauka <=> Biznes – promującego znaczenie badań naukowych dla gospodarki. Organizatorzy wydarzenia – Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) oraz Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej –  przewidują dla najlepszych nagrody pieniężne: nagroda główna 5 000 zł,  dwa wyróżnienia 1000 zł (każde) oraz możliwość udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu obsługi Adobe InDesigne, prowadzonych przez firmę COMARCH – sponsora imprezy.  

Spore zainteresowanie konkursem pozwala sadzić, iż temat choć niełatwy stanowi wyzwanie dla artystów, ich kreatywności, czego potwierdzeniem są również prace konkursowe, które wpływają do CITTRU.

Głównym celem konkursu jest ukazanie – poprzez plastyczne kreacje – relacji pomiędzy nauką i biznesem. Kluczowymi dla zrozumienia zakresu zagadnienia są takie pojęcia jak wynalazki na rynku gospodarczym, badania dla przemysłu, wykorzystanie odkryć naukowych przez biznes, potrzeby biznesu zaspakajane przez naukę, społeczne efekty partnerstwa nauki i biznesu, innowacyjność, naukowiec-biznesmenem. Prace mogą zawierać odwołanie zarówno do aspektów historycznych jak i współczesnych, mogą ujmować temat realistycznie bądź też całkowicie metaforycznie, symbolicznie. Metoda, styl i wreszcie sposób przedstawienia zagadnienia pozostaje w gestii autora.  „Nie wprowadzamy ograniczeń wieku, zamieszkania, jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia autorów prac” – podkreśla Aleksandra Łubnicka zajmująca się koordynacją konkursu.

Płytę CD z pracami (jedna osoba może zgłosić do 5 prac) oraz formularz zgłoszeniowy należy nadsyłać na adres CITTRU (ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków) z dopiskiem „Konkurs Nauka i Biznes”. Szczegóły dotyczące konkursu (w tym warunki techniczne prac) oraz regulamin można znaleźć na stronie www.cittru.uj.edu.pl.

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane podczas wernisaży organizowanych jesienią tego roku w prestiżowych budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Lubelskiej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu