Grupa FAMUR – kolejne zamówienie od JSW

Grupa FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – podpisała kontrakt na dostawę 125 sekcji obudów ścianowych FAZOS do kopalni Borynia, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W ramach zamówienia Grupa FAMUR będzie także nadzorować montaż i uruchomienie urządzeń oraz przeprowadzi cykl szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych maszyn. Wartość umowy wyniosła 24 mln zł netto.

Zlecenie od Jastrzębskiej Spółki Węglowej obejmuje dostawę 119 sekcji liniowych ze stropnicą wysuwną oraz 6 sztuk sekcji skrajnych ze stropnicą wysuwną wyprodukowanych przez FAZOS, spółkę zależną od Grupy FAMUR.

Łączna wartość netto umów zawartych z przez spółki należące do Grupy FAMUR z Jastrzębską Spółką Węglową w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła 71 mln zł. Kontraktem o największej wartości jest umowa zawarta w grudniu 2008 pomiędzy FAZOS a JSW na kwotę przekraczającą 29 mln zł (wartość netto). Przedmiotem umowy była dostawa 166 kompletnych sekcji obudowy zmechanizowanej wraz z niezbędnym wyposażeniem dla KWK „Budryk”. Dostarczona obudowa wyposażona została w system sterowania opracowany przez należącą do Grupy spółkę Dams GmbH oraz dodatkowo w bezprzewodowy system monitorowania ciśnienia w podporach hydraulicznych (RSPC) wraz z wizualizacją w ścianie.

W 2008 roku Grupa dostarczyła też m.in. do – należącej do JSW – KWK Pniówek 4 fabrycznie nowe, kompletne przenośniki taśmowe za kwotę 19 mln zł.

„Mimo obserwowanego spowolnienia gospodarczego, nasze produkty cieszą się uznaniem nawet najbardziej wymagających klientów. Priorytetem Grupy jest efektywna realizacja strategii, ukierunkowanej na konsekwentne rozszerzanie portfela zamówień, zarówno w kraju jak i za granicą. Doceniamy to, że polskie kopalnie zwiększają inwestycje w modernizację sprzętu wydobywczego, wybierając naszą ofertę” – powiedział Tomasz Jakubowski, prezes zarządu FAMUR SA.

Grupa FAMUR od wielu lat intensywnie współpracuje z największymi krajowymi kopalniami i z sukcesem realizuje dostawy na rzecz kluczowych polskich spółek węglowych, takich jak Katowicki Holding Węglowy SA, Kompania Węglowa SA czy Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

W I kwartale 2009 roku Grupa FAMUR osiągnęła przychody w wysokości 283,4 mln zł, co oznacza wzrost o 4,8% wobec analogicznego okresu roku 2008 roku. Natomiast wynik operacyjny (EBIT) przekroczył 64,9 mln zł, co oznacza wzrost o 48,8% w porównaniu do I kwartału 2008 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu