Czego pragną e-przedsiębiorcy – czyli wyniki ankiety z www.web.gov.pl

Pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie e-biznesu oraz przygotowywanie biznes planu to tematy szkoleń, w których najchętniej wzięliby udział e-przedsiębiorcy. Takie są wyniki interaktywnej ankiety przeprowadzonej na portalu www.web.gov.pl przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Agencja zapytała przedsiębiorców z jakich bezpłatnych szkoleń dotyczących e-biznesu chcieliby skorzystać – Na stronie www.web.gov.pl zamieściliśmy ankietę i poprosiliśmy przedsiębiorców o jej wypełnienie. Dzięki temu poznaliśmy ich oczekiwania, co pomoże nam stworzyć system szkoleń, które jeszcze lepiej będą odpowiadały realnym potrzebom e-przedsiębiorców – podkreśla Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

O tym, że przedsiębiorcy chcą się szkolić świadczą liczby: 98% pytanych potwierdziło, że jest zainteresowana darmowymi szkoleniami z zakresu prowadzenia e-biznesu. Wśród najbardziej pożądanych tematów najwięcej, prawie 70% ankietowanych, wyraziło chęć udziału w szkoleniu z pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie działalności w sferze e-biznesu oraz z przygotowywania biznes planu dla projektu e-biznesowego. Ponad 66% respondentów, którzy wybrali powyższe szkolenia wyraziło również chęć odbycia ich w formie e-learningu. Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszyć się będą spotkania z krytycznych czynników sukcesu w e-handlu (67%), sposobów funkcjonowania na e-rynku oraz z prawnych aspektów handlu elektronicznego (po 65%). Na kolejnym miejscu najbardziej pożądanych szkoleń znalazły się tematy z zakresu poszukiwania inwestorów i zawierania z nimi umów oraz z prowadzenia marketingu internetowego, promocji i PR – chęć uczestnictwa w obu szkoleniach wyraziło 63% przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy mieli także możliwość zaproponowania własnych tematów szkoleń, w których chcieliby uczestniczyć. Wśród sugerowanych tematów wymieniano m.in. organizację szkoleń dot. bezpieczeństwa prowadzenia e-biznesu, ochrony danych osobowych oraz praw autorskich.

Ankieta składa się z 31 pytań wielokrotnego wyboru oraz 5 pytań otwartych. W ankiecie wzięło udział 220 osób w okresie od 5 marca do 24 czerwca 2009 r. Nadal można wziąć udział w badaniu. Ankieta dostępna jest pod adresem http://www.web.gov.pl/sondaze/119_158.html.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu