Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza dziennikarzy z regionu Małopolski do wzięcia udziału w III edycji konkursu „Ludzka twarz EFS”

W dniu 8 czerwca 2009 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło już po raz trzeci konkurs, którego celem jest promocja wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez prace dziennikarskie ukazujące, iż środki te mogą przyczynić się do poprawy sytuacji uczestników projektów, że potrafią wpłynąć na życie ludzi, dać im narzędzia do podniesienia kwalifikacji, zdobycia zatrudnienia, zmiany statusu na rynku pracy.

Organizatorzy chcą kolejny raz pokazać, że na temat funduszy strukturalnych można pisać  z pominięciem urzędowego języka, w sposób ciekawy i  inspirujący.

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne i statuetki dla dziennikarzy przyjaznych EFS, natomiast przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zamierza ufundować  wizyty studyjne dla zwycięzców.

Nabór prac planowany jest do 16 października 2009 r. Gala rozdania nagród odbędzie się w grudniu br.

Konkurs ten Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Patronat nad konkursem objęły: Instytut Spraw Publicznych oraz Stowarzyszenie Polskich  Mediów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu