Raport firmy Chartis Research prezentuje silne strony rozwiązania SAS® OpRisk Management

Firma analityczna Chartis Research sklasyfikowała SAS Institute na pozycji lidera w raporcie Operational Risk Management Systems 2009 report podsumowującym rynek systemów do zarządzania ryzykiem operacyjnym. Biorąc pod uwagę takie kryteria, jak kompleksowość oferty i udział w rynku, Chartis Research pozycjonuje rozwiązanie SAS® OpRisk Management jako wiodące, nieprzerwanie od 2005 roku.  

Według prognoz Chartis Research światowy rynek rozwiązań do zarządzania ryzykiem operacyjnym do 2013 roku wzrośnie do poziomu 1,68 mld USD. Raport  uwzględnia zarówno aspekt zapotrzebowania na tego typu rozwiązania, jak również ofertę poszczególnych dostawców, regulacje i wytyczne nadzorcze oraz ogólną sytuację rynkową. W analizie wzięto pod uwagę takie elementy, jak: podstawowa funkcjonalność oferowanych rozwiązań i ich cena, możliwości w zakresie zarządzania danymi, proces wdrożenia oraz sytuacja rynkowa dostawcy.  Badano również, czy rozwiązanie jest przyjazne dla użytkownika, czy jest kompleksowe, elastyczne i skalowalne.

Według raportu Chartis Research wiodący dostawca rozwiązań do zarządzania ryzykiem operacyjnym, taki jak SAS Institute, musi oferować skalowalną architekturę technologiczną, elastyczną strategię w zakresie sprzedaży i marketingu, innowacyjne podejście do rozwoju produktów, wiedzę merytoryczną i doświadczenie eksperckie. Ponadto dostawca musi oferować zintegrowany pakiet rozwiązań do zarządzania ryzykiem obejmujący obok ryzyka operacyjnego, również ryzyko kredytowe i rynkowe. Dominująca pozycja SAS Institute wynika z faktu, że firma oferuje w pełni zintegrowany pakiet rozwiązań do zarządzania ryzykiem, a dodatkowo w ciągu ostatnich 24 miesięcy odnotowała znaczące osiągnięcia w zakresie innowacyjnego rozwoju produktów i ich sprzedaży bezpośredniej.

W październiku 2008 w raporcie Chartis Research’s RiskTech 100 SAS Institute po raz trzeci z rzędu został sklasyfikowany na pozycji  lidera rozwiązań do kompleksowego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. SAS zajął pierwsze w kategorii „zintegrowanej technologii zarządzania ryzykiem” i w kategorii zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz zarządzania ryzykiem i zgodnością GRC. Na potrzeby raportu, stanowiącego ogólną ocenę rynku czołowych dostawców technologii zarządzania ryzykiem, zbadano funkcjonalność, podstawową technologię, siłę organizacji, poziom satysfakcji klienta, innowacyjność oraz obecność na rynku każdego dostawcy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu