Legg Mason TFI – wyniki na koniec czerwca 2009

Wielkość  środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec czerwca wyniosła  2, 708 mld PLN, co oznacza nieznaczny wzrost wartości aktywów w porównaniu z ubiegłym miesiącem.

*Dane na 30 czerwca 2009 r. dla jednostek uczestnictwa kategorii A

30 czerwca br. zakończyła się subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych serii A Legg Mason Skoncentrowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. W ramach subskrypcji Legg Mason TFI zebrało zapisy na 36 102 certyfikaty o łącznej wartości 36 102 000 zł.

W funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ średnia liczba spółek powinna mieścić się w przedziale 10 – 20. 5 największych pozycji może stanowić aż do 75% wartości aktywów netto funduszu. Selektywne podejście do inwestycji pozwala wnikliwiej przeanalizować wybrane spółki i dokonać wyboru firm o największym prawdopodobieństwie osiągnięcia systematycznej i ponadprzeciętnej efektywności operacyjnej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu