Frost & Sullivan: Sektor komunikacji mobilnej w krajach Europy Wschodniej znacząco rośnie

Sektor komunikacji mobilnej w Europie Wschodniej odnotowuje znaczący wzrost zarówno pod względem ilości użytkowników, jak i przychodów. Określanie krajów Europy Wschodniej mianem „rynków wschodzących” nie jest już aktualne – obecnie, jeżeli chodzi o komunikację mobilną, są to rynki skonsolidowane i poszukujące nowych możliwości wzrostu.

Nowa analiza globalnej firmy doradczej Frost & Sullivan, zatytułowana: Komunikacja mobilna w Europie Wschodniej: Przegląd Kluczowych Rynków, ocenia sytuację rynkową w Europie Wschodniej poprzez badania sześciu kluczowych rynków tego regionu: Bułgarii, Czech, Węgier, Polski, Rosji i Turcji.

“Rynki w Europie Wschodniej zostały już w pełni spenetrowane i szybko przyswajają mobilne rozwiązania szerokopasmowe” – zauważa Saverio Romeo, analityk Frost & Sullivan. “Telefon komórkowy staje się niezbędnym narzędziem szybkiej łączności i innowacyjnych usług, efektywnie wypełniając lukę spowodowaną brakiem stałej infrastruktury telekomunikacyjnej.”

Głównym wyzwaniem dla tego sektora jest obecnie kryzys ekonomiczny. Brak kredytów na inwestycje i spadek konsumpcji spowolnią wzrost w krajach Europy Wschodniej. Co więcej, ograniczenia regulacyjne mogą utrudniać przyszły rozwój.

Odpowiedzią na tę sytuację jest podjęcie dwóch głównych działań. “Decydującą kwestią jest optymalizacja usług i procesów, mająca na celu wydajne wykorzystywanie istniejących zasobów i ograniczenie potrzeby inwestycji kapitałowych” – twierdzi Romeo. “Równie ważne jest nadążanie za technologicznymi i strategicznymi innowacjami poprzez współpracę pomiędzy uczestnikami rynku posiadającymi różne know-how w celu oferowania klientom interesujących rozwiązań w rozsądnej cenie.”

W Polsce rynek komunikacji mobilnej rozwija się bardzo szybko i wkrótce stanie się rynkiem w pełni dojrzałym. Penetracja znacznie przekracza 100%. Panuje duża konkurencja: istnieje trzech głównych operatorów dzielących między siebie większość udziałów, ale swojego miejsca szuka także wielu mniejszych graczy, głównie operatorów wirtualnych (Mobile Virtual Network Operator – MVNO). Na rynek mobilny wchodzą też inni gracze, np. Gadu-Gadu poprzez MVNO o nazwie GC Network, zaś CenterNet ma zamiar zbudować sieć komórkową. Liczba użytkowników mobilnego dostępu szerokopasmowego zbliża się do 1,000,000. Urząd Komunikacji Elektronicznej otworzył rynek na usługi telewizji mobilnej  oraz WiMAX.

To tylko ogólne spojrzenie na rynek, który w ciągu ostatnich lat rozwijał się niezwykle dynamicznie. Wartość dodana i innowacyjne usługi to kolejny znaczący krok polskiego sektora komunikacyjnego. Marketing mobilny i reklama, płatności przez telefon oraz treści multimedialne będą napędzać wzrost rynku w ciągu najbliższych czterech lat.

Aby sprostać wyzwaniom sektora w Europie Wschodniej, niezbędna będzie współpraca z organami regulacyjnym. Współpraca między sektorem publicznym i przedstawicielami rynku w zakresie intensywnych inwestycji, zwłaszcza dotyczących infrastruktury, pozwoli zapewnić trwały rozwój.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu