Deklaracja Środowiskowa Bridgestone 2009

  • by

Bridgestone ogłosił  odnowioną Deklarację Środowiskową, w której zostały rozwinięte założenia podobnej deklaracji z 2002 roku. Tym samym potwierdzono globalne zaangażowanie koncernu w ochronę środowiska naturalnego.

Deklarację  Środowiskową Bridgestone tworzą Trzy Obszary Postępu oraz Dwie Strategie Rozwoju na rzecz środowiska, które razem stanowią przewodnik dla koncernu na całym świecie.

Każdy obszar postępu na rzecz środowiska dotyczy jednego z trzech zakresów aktywności Bridgestone, tj.: Działań, Produktów i Usług oraz Zaangażowania Społecznego.

Dwa pierwsze rozdziały przedstawiają ekologiczne standardy ograniczające zużycie energii oraz innych zasobów naturalnych podczas projektowania, produkcji oraz dostawy produktów. Rozdział Zaangażowanie społeczne poświęcono z kolei różnorodnym inicjatywom na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, w tym informowaniu kierowców o możliwościach ograniczania zużycia paliwa.

Grupa Bridgestone oprze swe działania na tych trzech obszarach, zgodnie z Dwoma Strategiami Rozwoju, które precyzują możliwości poprawy komunikacji oraz usprawnienia wewnętrznego systemu zarządzania ochroną środowiska (TEAMS, Total Environmental Advanced Management System).

Koncern Bridgestone podejmuje szereg ekologicznych działań na skalę międzynarodową  oraz inicjowanych na rynkach lokalnych. Skupiają się one głównie na stałym redukowaniu wpływu procesu produkcji na środowisko naturalne, rozwoju marketingu produktów przyjaznych naturze oraz dynamizowaniu usług sektora opon bieżnikowanych.  

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu