Cisco: telepraca to wyższa wydajność pracy i satysfakcja pracowników

Badanie Cisco dowodzi, że telepraca pozwala zachować  równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym i zwiększa zadowolenie z pracy. Poza znaczną poprawą efektywności pracowników, telepraca umożliwia redukcję kosztów – dzięki niej Cisco oszczędza 277 mln USD rocznie. Cisco Systems przedstawiła wyniki szczegółowego badania na temat telepracy, w którym wzięło udział niemal 2000 pracowników firmy.Badanie miało na celu ocenę aspektów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych związanych z telepracą w Cisco. Wyniki pokazują, że możliwość pracy zdalnej pozwala większości respondentów zachować znacznie lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, a także podnieść ich wydajność i zwiększyć ogólne zadowolenie z pracy.

Współczesny model zatrudnienia wciąż się zmienia i coraz częściej wiąże się z podróżami zagranicznymi. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw rozważa wdrożenie strategii telepracy, aby obniżyć koszty i emisję gazów cieplarnianych oraz zatrzymać w firmie najbardziej utalentowanych pracowników. Badanie przeprowadzone przez Cisco pomoże tym przedsiębiorstwom dostrzec korzyści, jakie przemyślany system telepracy niesie zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Firma Cisco umożliwia zatrudnianym osobom pracę w zespołach niezależnie od miejsca pobytu, co podwyższa ich wydajność i efektywność. Zgodnie z danymi działu biznesowych usług internetowych Cisco, który zajmuje się doradztwem w zakresie globalnych strategii, przedsiębiorstwo uzyskuje dzięki telepracy oszczędności rzędu 277 mln USD rocznie. Cisco przewiduje, że pracownicy

i pracodawcy będą w coraz większym stopniu odnotowywać korzyści telepracy dzięki wdrażaniu kolejnych rozwiązań informatycznych klasy korporacyjnej, które umożliwiają łączność z pracownikami zdalnymi. Wśród produktów tego typu wymienić można system Cisco Virtual Office i wprowadzone niedawno na rynek rozwiązanie Cisco OfficeExtend, a także narzędzie do współpracy online Cisco WebEx.

Nowa generacja pracowników Cisco

 • Pracownicy Cisco poświęcają ok. 63% swojego czasu pracy na komunikację  i wspólną pracę.
 • 40% osób zatrudnianych w Cisco pracuje w innym mieście niż ich przełożony.
 • Pracownicy firmy Cisco pracują zdalnie przez średnio 2 dni w tygodniu.
 • 60% czasu zaoszczędzonego dzięki telepracy przeznaczają na pracę, natomiast 40% — na życie prywatne.

Informacje na temat badania

 • Firma Cisco przeprowadziła badanie pod koniec 2008 r., aby ocenić liczne kwestie dotyczące telepracy, takie jak sposoby dojazdów do pracy, przeszkody technologiczne, jakość i wydajność pracy, wpływ na środowisko, zalety i wady elastycznego trybu życia i ogólne zadowolenie pracowników.
 • W badaniu wzięło udział 1.992 pracowników firmy Cisco z pięciu regionów (Europa, Daleki Wschód, rynki rozwijające się, Japonia oraz Stany Zjednoczone i Kanada).

Wydajność i współpraca

 • Około 69% respondentów ocenia, że telepraca podwyższa ich wydajność, a 75% badanych uważa, że poprawia terminowość ich pracy.
 • 83% badanych jest zdania, że ich zdolność komunikacji i współpracy z kolegami w czasie pracy zdalnej jest taka sama, a nawet lepsza, w porównaniu z pracą w siedzibie firmy.
 • 67% badanych twierdzi, że telepraca podwyższa ogólną jakość ich pracy.
 • Dla 80% respondentów zaletą telepracy jest lepsza jakość życia.
 • Telepraca może też obniżyć wskaźnik rotacji pracowników, ponieważ ponad 91% badanych wymieniło możliwość pracy zdalnej jako ważny lub bardzo ważny czynnik ich ogólnego zadowolenia z pracy.

Ekologia

W 2008 r. system telepracy w Cisco pozwolił zapobiec emisji ok. 47 320 ton gazów cieplarnianych do środowiska dzięki ograniczeniu dojazdów do pracy.

Średnia odległość pokonywana przez osoby dojeżdżające do pracy różni się w poszczególnych regionach. Pracownicy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie muszą przejechać w obie strony średnio 48 km, pracownicy w regionie Dalekiego Wschodu — ok. 22,5 km, a w Japonii — 42 km. Trasa dojazdu osób zatrudnionych w krajach rozwijających się liczy w obie strony średnio 26 km, natomiast w Europie średnia wynosi 74 km.

Telepraca pozwoliła pracownikom firmy Cisco zaoszczędzić na paliwie łącznie 10,3 mln USD w ciągu roku.


Rami Mazid, wiceprezes ds. globalnych usług dla klientów i operacji w firmie Cisco

„W epoce rynku globalnego pracownicy i poszczególne miejsca pracy znajdują się daleko od siebie czasowo i przestrzennie. Firma Cisco już dawno zauważyła, że telepraca i technologie umożliwiające zdalną współpracę to skuteczny sposób na przełamanie dzielących nas barier, który pozwala stworzyć przedsiębiorstwo bez granic. Przeprowadzone przez nas niedawno badanie dowodzi też, że odpowiednio realizowany program telepracy niezwykle skutecznie uwalnia potencjał tkwiący w pracownikach, gdyż poprawia równowagę pomiędzy ich życiem prywatnym i zawodowym, a także zwiększa wydajność i ogólne zadowolenie z pracy”.

Carina Reyes, kierownik w dziale operacyjnym firmy Cisco

„Jako pracująca matka trójki dzieci przekonałam się o korzyściach systemu Cisco Virtual Office osobiście. Dzięki transmisji głosu i obrazu wideo wysokiej jakości mogę bez trudu kierować globalnymi zespołami i programami, unikając przy tym podróży do biura i z powrotem. Bezproblemowe poruszanie się między życiem zawodowym a prywatnym zapewnia mi elastyczność i pozwala wybrać harmonogram dnia, który najlepiej pasuje do mojej pracy i zajęć domowych. Wczesnym rankiem dzwonię w sprawach służbowych do Europy, w południe mam wizytę u lekarza, a wieczorem rozmawiam z pracownikami, którzy znajdują się w Azji. Z łatwością „przenoszę się” z jednego miejsca do drugiego. To duże szczęście dla mnie i mojej rodziny, że pracuję w firmie, która pozwala naprawdę elastycznie kształtować czas pracy i czas wolny”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu