Tebodin SAP-Projekt zrealizuje projekt dla PCC Intermodal S.A.

Firmy Tebodin SAP-Projekt i PCC Intermodal S.A. podpisały kontrakt na zaprojektowanie nowoczesnego, intermodalnego terminala przeładunkowego. Terminal do obsługi ruchu intermodalnego dla rejonu centralnej Polski zostanie wybudowany w Kutnie i będzie pierwszym filarem nowoczesnej sieci połączeń intermodalnych rozwijanej przez PCC Intermodal. Tebodin SAP-Projekt wykona projekt koncepcyjny, budowlany, przetargowy oraz wykonawczy tego terminala.

PCC Intermodal S.A jest liderem wśród prywatnych operatorów transportu intermodalnego, należącym do grupy kapitałowej PCC SE. Na nieruchomości zlokalizowanej w Kutnie powstanie terminal kontenerowy o powierzchni 12 ha i pojemności składowania 1800 TEU, który w pierwszym etapie wyposażony zostanie w 2 tory kolejowe o długości 650 metrów każdy. Przeładunki w pierwszej fazie będą realizowane urządzeniami mobilnymi typu reachstacker. Plany rozwoju terminala zakładają zwiększenie liczby torów kolejowych do czterech oraz wprowadzenie do eksploatacji 2 efektywnych suwnic bramowych. Terminal usprawni procesy logistyczne realizowane przez PCC Intermodal S.A. oraz skróci czas transportu ładunku do finalnego klienta. ‘Terminal w Kutnie jest pierwszym znaczącym krokiem w kierunku realizacji strategii firmy, której jednym z kluczowych elementów jest uruchomienie w ciągu najbliższych 2-3 lat sieci nowoczesnych, intermodalnych terminali przeładunkowych na terenie kraju’ – powiedział Dariusz Stefański, Prezes Zarządu PCC Intermodal S.A.

„Tebodin SAP-Projekt spełnił wysokie wymagania stawiane przez PCC Intermodal.” – powiedział Jan de Boom, Dyrektor Pionu Projektów Przemysłowych w Tebodin SAP-Projekt. – „Dzięki temu projektowi możemy zbudować partnerskie relacje, które mogą przyczynić się do naszego udziału w kolejnych projektach realizowanych przez PCC Intermodal na polskim rynku”.

Tebodin SAP-Projekt zrealizował już podobne projekty w Holandii (terminale w portach w Amsterdamie i Rotterdamie), w Rumunii i na terenie Czech.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu