ORIAQ – nowy wymiar badań

ORIAQ Sp. z o.o. to najnowsza inicjatywa GRUPY IQS. Firma specjalizuje się w badaniach nowych mediów – internetu, telewizji cyfrowej, rozwiązań mobilnych. Rezygnując z tradycyjnych podziałów na badania jakościowe i ilościowe, spółka wprowadza nowe metody badawcze, koncentrujące się na relacji użytkownik – medium.

„Obecnie na rynku nowych mediów mamy do czynienia z ostrą konkurencją – ilość inicjatyw, a także wymagania użytkowników i złożoność produktów bardzo wzrosły, natomiast tempo przyrostu użytkowników drastycznie spadło” – twierdzi Bartłomiej Zarębski, który został prezesem nowej spółki. „W tej sytuacji określenie konkurencyjności produktu staje się jednym z podstawowych narzędzi planowania rozwoju produktu i biznesu nowych mediów” – dodaje.

„Podstawowe pytania stawiane nam przez rynek to m.in. <<dlaczego ludzie używają moich produktów, co buduje ich zadowolenie i czy będą powracać>>. Odpowiedzi na te i inne pytania są możliwe dopiero po zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań badawczych, które opiszą zachowania użytkowników nowych mediów, a co ważniejsze pokażą ich przyczyny” – dodaje Krzysztof Krejtz, wiceprezes i partner zarządzający.

Jako spółka GRUPY IQS, ORIAQ będzie korzystał z metodologicznego zaplecza i wieloletniego doświadczenia badawczego IQS. Pozwoli to na kompilację metod i technik badawczych oraz wykorzystanie wysokiej jakości standardów badawczych. Badania będą wykorzystywane nie tylko do diagnozy sytuacji, ale również do wygenerowania rekomendacji dla klienta. Dzięki temu nabywca będzie miał szansę uzyskać konkretne wskazówki do skutecznego konkurowania na rynku.

Dzięki unikalnej technologii badania będą przeprowadzane w naturalnym środowisku konsumenta – przy jego własnym komputerze, w jego domu lub w pracy, co pozwoli na obiektywną analizę jego zachowania.„Badamy rzeczywistość wirtualną, ale także produkty wirtualne, które człowiek konsumuje w świecie realnym” – mówi o założeniach strategicznych spółki Krzysztof Krejtz. Badania ORIAQ  będą realizowane zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Szerokie spojrzenie badawczo – biznesowe zapewnia powołany zespół. Prezes firmy, Bartłomiej Zarębski to ceniony specjalista z zakresu wdrażania projektów internetowych, przez blisko dziesięć lat związany z Onet.pl, odpowiedzialny m.in. za launch lokalizatora internetowego zumi.pl. Krzysztof Krejtz jako wiceprezes spółki wesprze przedsięwzięcie doświadczeniem w dziedzinie badań internetu, a Krzysztof Kowalczyk wniesie swój kapitał ekspercki w dziedzinie nowych technologii.

Powołanie nowej firmy wpisuje się w realizowaną od 2008 roku strategię GRUPY IQS, która zakłada stworzenie realnej alternatywy dla scentralizowanych  sieciowych firm badawczych „Zaprosiliśmy do współpracy najwybitniejszych ekspertów w swoich dziedzinach i wraz z nimi, na partnerskich zasadach, tworzymy wyspecjalizowane firmy badawcze. Dajemy im do dyspozycji infrastrukturę, wsparcie finansowe i doświadczenie GRUPY IQS. To nowa jakość na polskim rynku badawczym – komentuje Jan Nawrocki, prezes GRUPY.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu