Mysłowice – pełna informacja o terenie

21 maja bieżącego roku firma Proximus przekazała miastu Mysłowice cyfrową ortofotomapę obszaru całego miasta. Ortofotomapę wykonano na bazie zdjęć lotniczych wykonanych przez firmę KPG z Krakowa. Zdjęcia lotnicze zrealizowano w trakcie nalotów jesienią 2008 r. nad obszarem miasta. Zdjęcia były wykonane przy wielkości piksela terenowego o wielkości 10 cm. Wraz z ortofotomapą miasto otrzymało numeryczny model terenu umożliwiający wizualizację powierzchni terenu miasta oraz mapy warstwicowe o cięciu 1 m ukazujące topografię terenu.

Ortofotomapy są obecnie nieodłącznym elementem większości systemów typu SIT (System informacji Terenowej). To właśnie przetworzone zdjęcia lotnicze pozwalają na dokładne pomiary terenowe, sprawdzanie aktualnie istniejących map ewidencyjnych, a w połączeniu z numerycznym modelem terenu (NMT) umożliwiają dokonywanie analiz przestrzennych i służą, jako pomoc dla wydziałów planowania przestrzennego i promocji miasta.

„Wykonana ortofotomapa niewątpliwie przyczynia się do rozwoju informacyjnego naszego miasta. Takie rozwiązania wpisują się w politykę nowocześnie zarządzanej gminy na miarę XXI w. Duża dokładność mapy pozwala w znacznie lepszy sposób analizować obszar miasta, a dzięki podkładom rastrowym możemy przedstawić mapy ewidencji gruntów i budynków  na rzeczywistym terenie, wychwytując przy tym ewentualne rozbieżności.  Z przekazanych zdjęć skorzystają na pewno pracownicy w wielu wydziałach i jednostkach Urzędu Miasta” – potwierdza  Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru UM Mysłowice pan Ireneusz Lasok.

Dlaczego Proximus ?

Proximus S.A. jako integrator rozwiązań informatycznych, specjalizujący się w kompleksowych rozwiązaniach IT dla przedsiębiorstw przemysłowych, energetyki, gazownictwa, przedsiębiorstw wodociągowych i ciepłowniczych – świadczy usługi dostarczenia i wdrażania produktów GIS. Ten szeroki wachlarz profesjonalnych systemów, które doskonale usprawniają zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem lub urzędem, wzbogacają również usługi konsultingowe. To dzięki nim klient otrzymuje wsparcie w wyborze optymalnego i najbardziej korzystnego rozwiązanie.

W zakresie produktów GIS firma zanotowała  już kolejny sukces. Podobnie jak już wcześniej w Bytomiu i Świętochłowicach – współpraca urzędów z firmą wpisała się w silny rozwój nowoczesnych metod zarządzania terenem z wykorzystaniem innowacyjnych systemów GIS.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu