Nowy dyrektor generalny Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce

W dniu 1 lipca, nowym dyrektorem generalnym Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP) została Monika Constant, pełniąca dotychczas obowiązki Wice-dyrektora.  

Pracująca w zespole CCIFP od 9 lat, Monika Constant będzie animowała kilkunastoosobowy zespół, który na co dzień obsługuje ponad 300 firm stowarzyszonych i doradza firmom zainteresowanym rozwijaniem wymiany handlowej pomiędzy Francją i Polską. Wyzwanie złożone, ponieważ firmy stowarzyszone w CCIFP reprezentują wszystkie sektory gospodarki i pracują w strukturach zarówno wielkich grup, działających w skali światowej, jak i firm z sektora MSP. Zadaniem zespołu jest odpowiadanie na potrzeby jednych i drugich, stwarzając dla nich platformy wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a także forum dialogu pomiędzy inwestorami i pracodawcami z przedstawicielami władz.

Monika Constant przejmuje obowiązki z rąk Magdaleny Tran-Van, która kierowała CCIFP przez ostatnie sześć lat i wprowadziła organizację w rok jubileuszowy. W 2009. r. przypada bowiem 15. rocznica stowarzyszenia, założonego z inicjatywy francuskich inwestorów, którzy mieli wolę i entuzjazm do działania i animowania życia członków. Wraz z rozwojem samych przedsiębiorstw, a także przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce CCIFP zmienia się i rozwija. Jest silną organizacją, reprezentującą interesy inwestorów francuskich w Polsce, będąc jednocześnie partnerem biznesowym, proponującym pełną gamę usług szkoleniowych i doradczych.

Po raz pierwszy stanowisko dyrektora generalnego obejmuje osoba wywodząca się  z zespołu, dysponująca doświadczeniem i doskonałą znajomością firm, z którymi współpracuje od lat. Wcześniej Monika Constant była odpowiedzialna właśnie za budowanie relacji z firmami członkowskimi oraz działalność stowarzyszeniową.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu