Najciekawsza praca magisterska o systemach ERP

Rusza konkurs dla studentów i absolwentów informatyki, którego celem jest wyłonienie najbardziej wartościowej pracy magisterskiej poświęconej systemom zintegrowanym. To pierwsza tego rodzaju impreza w Polsce promująca wiedzę wśród młodzieży akademickiej na temat oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

Pomysłodawcą  i organizatorem konkursu jest wrocławska firma SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o., zarazem twórca i dostawca oprogramowania klasy ERP ułatwiającego zarządzanie firmą.  W konkursie mogą startować prace magisterskie na temat systemów zintegrowanych, złożone do obrony  w latach 2007/2008 oraz 2008/2009. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.sente.pl, a prace przesyłać na adres: konkurs@sente.pl, pocztą tradycyjną lub składać osobiście w siedzibie organizatora do 31 sierpnia 2009 roku.

Na dwóch zwycięzców czekają miesięczne płatne staże w Dziale Wdrożeń i Dziale Rozwoju Oprogramowania firmy SENTE. Ich termin będzie ustalany indywidualnie z każdym stażystą. Najlepsi otrzymają propozycję długoterminowej współpracy z firmą.  Łączna pula nagród w konkursie wynosi 4000 zł. Dodatkowo, zwycięskie prace za zgodą ich autorów zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora. Finał konkursu nastąpi 30 października 2009 roku.

Kapituła Konkursu złożona z ekspertów i wdrożeniowców SENTE oceni zgodność treści  z tytułem pracy magisterskiej, jej wartość merytoryczną (wykorzystane źródła i materiały), zakres  w jakim ujmuje ona temat systemów ERP, dobór przykładów wdrożeń tego rodzaju oprogramowania w przedsiębiorstwach, a także sposób prezentacji postawionych tez oraz ich argumentację. Weźmie również pod uwagę ewentualne wyniki własnych lub niezależnych badań dotyczących branży systemów zintegrowanych w Polsce. – Poprzez to wydarzenie chcemy promować wiedzę wśród studentów i nagradzać tych, którzy rozwijają zainteresowania w kierunku zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem – mówi Jakub Czyżkowski, prezes zarządu firmy SENTE Systemy  informatyczne Sp. z o.o.

Kampania informacyjna w mediach będzie trwała przez całe wakacje. Patronat merytoryczny nad imprezą objął portal ERP-view.pl, miesięcznik MM Magazyn Przemysłowy oraz serwis decyzje-IT.pl. Wsparcie medialne zapewniają także portal Inwestycje.pl i Expertia.pl oraz media studenckie portalpraktyk.pl i portal dlaStudenta.pl. Oprócz komunikatów prasowych, w wybranych mediach pojawią się bannery promujące imprezę. Zawisną również plakaty informacyjne na Politechnice Wrocławskiej i na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu