Dzięki HP małe i średnie firmy oszczędzają czas i pieniądze

HP rozszerzył ofertę Total Care dla małych i średnich firm o nowe produkty, rozwiązania i usługi obniżające koszty oraz zwiększające produktywność i efektywność(1).

Aby umożliwić  klientom z sektora małych i średnich firm sprawne funkcjonowanie z mniejszym kapitałem, liczbą pracowników i zasobami technologicznymi, HP oferuje rozwiązania obejmujące pamięć masową, wirtualizację, zdalny dostęp i konsolidację.

— W dzisiejszych warunkach gospodarczych małe i średnie firmy potrzebują technologii, które obniżają koszty, a jednocześnie zwiększają przewagę nad konkurencją, pozwalając im na przetrwanie i rozwój — powiedziała Kathy Chou, wiceprezes ds. globalnej strategii dla małych i średnich firm w HP. — Oferta HP Total Care ułatwia klientom osiągnięcie celów biznesowych.

Klienci mogą  lepiej zarządzać rosnącą ilością danych oraz uprościć  infrastrukturę pamięci masowych i zmniejszyć jej koszty.

  1. Sieciowe systemy pamięci masowej HP StorageWorks X1000 i X3000 ujednolicają przechowywanie plików i aplikacji, co upraszcza infrastrukturę pamięci masowej. Mając jeden zunifikowany system, małe i średnie firmy nie muszą inwestować w osobne systemy pamięci masowej do plików i baz danych. Dzięki deduplikacji plików nowe rozwiązania sieciowej pamięci masowej zapewniają nawet o 35% większą użyteczną pojemność(2) i o 30% wydajniejsze udostępnianie plików(3).
  2. Systemy Modular Smart Array G2 HP StorageWorks 2000i i 2000sa są wyposażone w  2,5-calowe dyski, które zwiększają nawet o 33% pojemność pamięci masowej w przeliczeniu na jednostkę przestrzeni stelaża(4). Zmniejszają także zapotrzebowanie na energię elektryczną nawet o 50%(3).

— W ciągu ostatnich 10 miesięcy przeprowadziliśmy badania w wielu małych i średnich firmach. Wyniki wskazują, że aby przetrwać w obecnej sytuacji ekonomicznej, muszą one priorytetowo traktować obniżanie kosztów i poprawę zarządzania danymi — powiedział Anil Miglani, wiceprezes firmy AMI Partners specjalizującej się w doradztwie strategicznym. — Małym i średnim firmom potrzebne są produkty i rozwiązania opracowane od podstaw z myślą o realizacji tych celów, umożliwiające także skoncentrowanie się na rozwoju firmy. Dzięki swojej kompleksowej ofercie Total Care HP może pomóc klientom z sektora małych i średnich firm rozwijać się w obecnych warunkach gospodarczych.

Aby jeszcze bardziej ułatwić klientom ochronę i rozwijanie swoich firm, HP oferuje:

  1. HP Virtualization Bundle, pierwsze w branży zintegrowane rozwiązanie, które umożliwia małym i średnim firmom łatwe i ekonomiczne wdrażanie wirtualizacji przez przekształcenie dotychczasowych dysków serwerów we współużytkowaną pamięć masową o wysokiej dostępności. Pakiet ten pozwala klientom obniżyć koszty nawet o 35% dzięki wyeliminowaniu potrzeby stosowania zewnętrznej pamięci masowej w celu zwiększenia dostępności aplikacji(5). Zawiera on serwer, pamięć masową i technologię sieciową HP oraz zintegrowane oprogramowanie do wirtualizacji dostarczane przez HP i VMware.
  2. Rozwiązania HP Secure Remote Access, które umożliwiają małym i średnim firmom zmniejszenie kosztów, wyeliminowanie zakłóceń w działalności biznesowej i zwiększenie sprzedaży dzięki wykorzystaniu pracowników mobilnych. Rozwiązania te, oparte na oprogramowaniu Citrix XenApp™ Fundamentals, pozwalają pracownikom mobilnym utrzymywać stałe i bezpieczne połączenia z aplikacjami biznesowymi o znaczeniu krytycznym bez względu na ich lokalizację i typ urządzeń łączności. W ramach tego rozwiązania, które obejmuje serwery, pamięć masową, technologie sieciowe, komputery biurkowe i drukarki, HP oferuje partnerom handlowym z segmentu małych i średnich firm serwery i pamięć masową po obniżonych cenach za pośrednictwem programu HP SmartBuy. Ponadto partnerzy mogą przez rok korzystać z darmowej wersji próbnej Citrix XenApp Fundamentals.
  3. Nowy przenośny terminal thin client HP 4410t, który gwarantuje bezpieczniejszy dostęp do systemów serwerowych i ogranicza obciążenie informatyczne, zapewniając zarazem mobilność notebooka. Terminal ten zwiększa bezpieczeństwo danych i ułatwia zarządzanie. Nie ma dysku twardego, posiada mniej części ruchomych i zużywa mniej energii. Dzięki temu małe i średnie firmy mogą obniżyć emisję dwutlenku węgla i poniesione koszty.

Rozwiązania HP obniżają  koszty oraz oszczędzają czas i energię

Aby umożliwić  klientom obniżenie kosztów, zwiększenie produktywności oraz efektywniejsze zarządzanie danymi i operacjami, HP oferuje rozwiązania HP Total Care Branch Office Consolidation, które pozwalają małym i średnim firmom dostosowywać konfiguracje serwerów, pamięci masowej, komunikacji sieciowej, komputerów biurkowych i drukarek, tak aby znacznie skrócić czas potrzebny do połączenia wielu obiektów terenowych w jeden ośrodek.

Jak podaje firma IDC w swoim artykule przeglądowym, rozwiązania te, w połączeniu z ulepszonymi procedurami technologicznymi, mogą zmniejszyć całkowite koszty technologii nawet o 25%(6).

Specjalne warunki finansowania

Aby umożliwić małym i średnim firmom wdrażanie rozwiązań bez nadmiernych wydatków kapitałowych, dział usług finansowych HP (HP Financial Services) oferuje im elastyczne opcje leasingu i finansowania. Zalecenia działu usług finansowych HP dotyczące optymalnego wykorzystania przez małe i średnie firmy środków przeznaczonych na technologie można znaleźć w artykule przeglądowym „Leasing helps small, midsized companies s-t-r-e-t-c-h their IT investment dollars” (Leasing pozwala małym i średnim firmom lepiej wykorzystać pieniądze inwestowane w informatykę).

Więcej informacji na temat nowej oferty HP, która umożliwia małym i średnim firmom rozwój w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej, można znaleźć na stronie: www.hp.com/go/smallbusiness2009.

(1) HP definiuje małe i średnie firmy jako przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 999 pracowników.
(2) Microsoft Windows® Storage Server R2 — dane techniczne.
(3) Na podstawie wyników testów wewnętrznych HP.
(4) Dyski Serial-attached SCSI w porównaniu z 3,5-calowymi dyskami large form factor.
(5) Na podstawie ceny katalogowej porównywalnego systemu opodobnych cechach i funkcjach oprogramowania.
(6) „Supporting Branch Offices with Effective Technology in Challenging Times”, IDC, maj 2009 r.; badanie sponsorowane przez HP.

    PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu