5 milionów zł dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Znane są już wyniki dwóch konkursów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mających na celu podniesienie jakości kształcenia i zbliżenie uczelni do rynku pracy. Pierwotny budżet konkursu opiewał na kwotę 700 mln złotych. Biorąc pod uwagę jakość złożonych wniosków oraz ich znaczenie dla rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego MNiSW zdecydowało się zwiększyć budżet konkursów o dodatkowe 111 milionów na ogólną kwotę 811 mln złotych.

Konkurs nr 1 – koncentrował się na podniesieniu jakości kształcenia m.in poprzez: podnoszenie kompetencji kadry akademickiej, zatrudnienie wybitnych naukowców z zagranicy, stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki.

Konkurs nr 2 dotyczył zbliżenia uczelni do rynku pracy m.in. poprzez: włączenie praktyków do kształtowania programów nauczania, realizację staży w biznesie i lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy .

Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  otrzymał na projekt OPERACJA SUKCES- unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy – kwotę dotacji 4737334,90 zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu